Gradsko vijeće na današnjoj sjednici  usvojilo osam odluka o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo

Na današnjem nastavku Treće sjednice Gradsko vijeće Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović,  predsjedavajući Gradskog vijeća,  je primilo k znanju četiri Informacije Gradonačelnice, i to: Informaciju o realizaciji projekta obnove i restauracije „Željezničke stanica Bistrik“, Informaciju o realizaciji projekta izgradnje biciklističke staze na području općine Novi Grad Sarajevo na poddionici VI transverzale, Informaciju o […]