Zoran Janković i Alexander Langer – posthumno, dobitnici priznanja  „Počasni građanin Grada Sarajeva“, dr. Dunja Latifić – Jasnič priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“, a Ausilia Inaudi nagrade „Graham Bamford“

Danas je u Vijećnici održana 47. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća. Na početku sjednice, prilikom razmatranja prethodnih pitanja, gradski vijećnici nisu usvojili prijedlog da se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik […]