Gradsko vijeće uputilo u javnu raspravu Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu

Danas je održana 43. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća. Gradsko vijeće je započelo rad današnje sjednice razmatranjem predloženog dnevnog reda. Na prijedlog gradskog vijećnika Tonija Vukadina, gradski vijećnici su se izjasnili da se Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2021. godini, izostavi iz […]