Predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić upriličio prijem za delegaciju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Prеdsјеdаvајući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić danas je, zajedno sa svojim zamjenicima Edinom Gabelom i Mirom Lazovićem, primio delegaciju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u sastavu akademik Miloš Trifković, predsjednik, akademkinja Adila Pašalić Kreso, potpredsjednica i akademik Zijo Pašić, generalni sekretar. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o saradnji Grada Sarajeva i Akademije nauka […]