Grad Sarajevo pokreće postupak za zaštitu lokalne samouprave kroz ocjenu ustavnosti novog  Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj Petoj sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, svojom odlukom, razriješilo člana Odbora za lokalni biznis i turizam.Također, usvojena je Odluka o izboru novog člana ovog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za […]