Gradsko vijeće usvojilo odluke o dodjeli  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na svojoj 37. sjednici kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini sa prijedlogom zaključka. Predsjedavajući odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” prof. dr.Velija Katica, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu […]