Na 40. sjednici Gradskog vijeća usvojeni izvještaji o radu javnih preduzeća i javne ustanove Grada Sarajeva za 2023. godinu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 40. sjednici, kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, službenim obavještenjem Mandatno-imunitetske komisije upoznato o prestanku mandata gradske vijećnice Alme Čengić.

Također, informacijom Mandatno-imunitetske komisije, Gradsko vijeće je službeno upoznato da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dodijelila mandat za Gradsko vijeće kandidatu  iz Općinskog vijeća Novo Sarajevo Hazimu Bahtanoviću koji je davanjem svečane izjave primio dužnost i stekao prava i obaveze gradskog vijećnika.

Rad sjednice po usvojenom dnevnom redu započeo je usvajanjem Odluke o razrješenju člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. S tim u vezi, usvojena je odluka o izboru novog člana ovog radnog tijela.

Na inicijativu Komisije za pitanja mladih, u nastavku sjednice, usvojena je Odluka o pristupanju izrade Strategije za mlade Grada Sarajeva za period 2025.-2030. godina.

Grad Sarajevo provodi Plan djelovanja za mlade Grada Sarajeva, što je prvi planski dokument koji se odnosi na ovu populaciju, međutim dokument nije dovoljan kako bi se politike za mlade implementirale u praksi. Cilj izrade Strategije mladih je sistemsko korištenje praksi i standarda razvijenih u okviru jedinica lokalne samouprave sa intencijom unaprjeđenja uslova života i rada populacije mladih na području Grada Sarajeva.

Razmotrena je i usvojena odluka da se manifestacije: Sarajevo Business Forum, Sarajevski festival turizma i Zimska čarolija, proglase manifestacijama iz oblasti privrede i lokalnog poslovanja od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju saglasnosti Pravobranilaštvu Grada Sarajevo za zaključenje sudske nagodbe, a potom je usvojena i odluka o radno-pravnom statusu novoizabranog zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

U nastavku sjednice, usvojena je  Odluka o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Grada Ankare, Republika Turska, i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina, u cilju unaprjeđenja pobratimskih veza uspostavljenih 1994. godine.

Obzirom da Grad Sarajevo tradicionalno organizuje javni doček Nove godine u Sarajevu, a nakon provedenog Javnog poziva za sponzorstvo javnog dočeka Nove 2025. godine u Sarajevu, na današnjoj sjednici Gradsko vijeće Grada Sarajeva dalo je saglasnost na sponzorstvo NLB Banke d.d. Sarajevo.

Nakon što je firma „METALLON“ d.o.o. Visoko uputila pismo namjere da Gradu Sarajevu pokloni svjetleću konstrukciju,  kao trajni poklon,  na današnjoj sjednici Gradsko vijeće Grada Sarajeva je usvojilo odluku o prihvatanju poklona i dalo saglasnost na Ugovor o poklonu svjetleće konstrukcije firme „METALLON“ Gradu Sarajevu.

Poslije uvodnog izlaganja direktora JP „SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo Bakira Hadžiomerovića i diskusije u kojoj su gradski vijećnici dali podršku rezultatima i daljnjem radu, usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju JP „SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu, iz kojeg je vidljivo da su u 2023. godini zabilježeni najbolji rezultati poslovanja od osnivanja ovog preduzeća. Ovi rezultati ogledaju se u značajnom povećanju broja korisnika usluga, povećanju prihoda, te smanjenju troškova poslovanja. U okviru razmatranja ovog izvještaja, usvojen je zaključak proizašao iz diskusije gradskih vijećnika, s ciljem traženja rješenja za stvaranje uslova za budući otkup koncesije za Trebevićku žičaru od KJKP „Gras“ Sarajevo.

S tim u vezi, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća „Sarajevo” d.o.o. za 2023. godinu, kojom se predviđa raspodjela dijela dobiti u fond statutarnih rezervi ovog javnog preduzeća, dok se preostali dio, u skladu sa prihvaćenim amandmanom, izdvaja u Budžet Grada Sarajeva za 2024. godinu, kako je to i planirano u prihodima Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu.

Nakon široke diskusije, usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu. Putem izvještaja gradski vijećnici su upoznati da je ovo Javno preduzeće, u protekloj godini, između ostalog, realizovalo društveno korisne projekte sistemske škole plivanja, rekreacije i rehabilitacije osoba treće životne dobi, boračke populacije i djece sa poteškoćama i dobrovoljnih darivalaca krvi. Istaknuto je da je kroz projekat škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo, educirano 3.278 učenika. U svojim diskusijama gradski vijećnici su iznijeli određene primjedbe, prijedloge i sugestije organima uprave ovog preduzeća.

Gradski vijećnici su dali podršku i radu i poslovanju Javne ustanove „Gradski Muzeji“ Sarajevo za 2023. godinu, koja je u vodila aktivnosti na pripremi izgradnje zgrade Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, pripremala muzejsku postavku „Valter brani Sarajevo“ na Bistričkoj stanici, kao i postavku  „Sarajevski spomenar“ – spomen soba ubijenoj djeci tokom opsade Sarajeva 1992.-1995. U 2023. godini ostvaren je veći prihod od posjeta i drugih aktivnosti u Olimpijskom muzeju, nego ranijih godina.

Potom su usvojeni Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za I kvartal (01.01.-31.03.2024. godine), Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2023. godini iz nadležnosti Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, te Izvještaj o provođenju Sarajevo Net Zero Misije.

U nastavku sjednice primljene su k znanju Informacija o odnosu Grada Sarajeva prema marginaliziranim grupama, Informacija u vezi sa primjenom Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo, te Informacija o usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom na dan 31.12.2023. godine.

Na kraju sjednice upućeno je više vijećničkih pitanja i inicijativa.

Predsjedavajući gradskog vijeća Jasmin Ademović, u funkciji gradskog vijećnika, podnio je inicijativu gradonačelnici Grada Sarajeva da se izradi registar propisa koje je donijelo Gradsko vijeće, gradonačelnica i nadležna radna tijela, te osnivačkih i drugih općih akata javnih preduzeća i javne ustanove, a koji su važeći na dan 01.05.2024. godine. Ova inicijativa je usvojena te je postala inicijativom Gradskog vijeća.

Gradski vijećnik Adi Škaljić je podnio inicijativu da se povodom Međunarodnog dana dobrovoljnih darivalaca krvi, koji se obilježava 14. juna, organizuje dobrovoljno darivanje krvi vijećnica i vijećnika, nakon 41. sjednice Gradskog vijeća.

Gradski vijećnik Srđan Srdić podnio je inicijativu da Grad Sarajevo poduzme aktivnosti da se česma u okviru Spomen-parka Vraca stavi u funkciju.

There are no comments yet.

Leave a Reply