Vijećnici kojima je prestao mandat  • Abdulah Skaka

  • Enes Peštek

  • Vibor Handžić