PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2024. GODINU

Na osnovu člana 31. stav (1) tačka b) i člana 77. stav (1) Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/23), kao i člana 67. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 34. sjednici održanoj dana 27.12.2023. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2024. godinu.

 

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 – Prečišćeni tekst), kao i člana 67. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 22. sjednici održanoj dana 28.12.2022. godine, donijelo je

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 – Prečišćeni tekst), kao i člana 67. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 10. sjednici održanoj dana 29.12.2021. godine, donijelo je

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2021. GODINU

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08 – Prečišćeni tekst), kao i člana 67. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09, 11/20 i 19/20), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 45. sjednici održanoj dana 30.12.2020. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu.

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. i člana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08-Prečišćeni tekst), kao i člana 67. stav 1.Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici od 17.12.2019. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu.

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2019. GODINU

Na osnovu člana 26. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08), kao i člana 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 18.12.2018. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu.

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2018. GODINU

Na osnovu člana 26. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08), kao i člana 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 20.12.2017. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu.

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 26. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08), kao i člana 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 28.12.2016. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2017. godinu.

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 26. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08), kao i člana  67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici od 23.12.2015. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2016. godinu.

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA ZA 2015. GODINU

Na osnovu člana 26. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08), kao i člana 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici od 23.12.2014.godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2015. godinu.