Na osnovu člana 26. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08), kao i člana 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 18.12.2018. godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu.