STATISTIKA PITANJA I INICIJATIVA PO SAZIVU


Pitanja Inicijative
Ukupno
Odgovoreno
Neodgovoreno
Djelomično odgovoreno