Pregled članstava

Odaberite radno tijelo:
 • Adnan Gušo - Komisija za Statut i akte

 • Adnan Gušo - Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)

 • Adnan Gušo - Administrativna komisija

 • Adnan Gušo - Komisija za ljudska prava i slobode

 • Adnan Talić - Etičko vijeće Gradskog vijeća

 • Adnan Talić - Odbor za informatiku i telematiku Grada Sarajeva

 • Adnan Talić - Mandatno-imunitetska komisija

 • Alma Jašarević - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini

 • Alma Jašarević - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini

 • Alma Jašarević - Odbor za društvene djelatnosti

 • Alma Jašarević - Odbor za budžet i finansije

 • Alma Jašarević - Kolegij Gradskog vijeća

 • Almedin Miladin - Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama

 • Bajro Biber - Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)

 • Bajro Biber - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini

 • Bajro Biber - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Bajro Biber - Komisija za Statut i akte

 • Bajro Biber - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini

 • Bajro Biber - Administrativna komisija

 • Bajro Biber - Komisija za ljudska prava i slobode

 • Barbara Peleš Stroil - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Barbara Peleš Stroil - Mandatno-imunitetska komisija

 • Dado Stojnić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

 • Dado Stojnić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini

 • Dado Stojnić - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Denis Stojnić - Komisija za izbor i imenovanja

 • Denis Stojnić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini

 • Denis Stojnić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini

 • Dr. Igor Gavrić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini

 • Dr. Igor Gavrić - Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta

 • Edina Gabela - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini

 • Edina Gabela - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini

 • Edina Gabela - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini

 • Edina Gabela - Kolegij Gradskog vijeća

 • Edina Gabela - Administrativna komisija

 • Edina Gabela - Mandatno-imunitetska komisija

 • Hazim Bahtanović - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Hazim Bahtanović - Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta

 • Hazim Bahtanović - Odbor za budžet i finansije

 • Dr. Igor Gavrić - Kolegij Gradskog vijeća

 • Dr. Igor Gavrić - Administrativna komisija

 • Dr. Igor Gavrić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini

 • Dr. Igor Gavrić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini

 • Lana Velić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini

 • Lana Velić - Komisija za spomenike

 • Mira Jurić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

 • Mira Jurić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini

 • Mira Jurić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini

 • Mira Jurić - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Mira Jurić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini

 • Miro Lazović - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini

 • Miro Lazović - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Miro Lazović - Kolegij Gradskog vijeća

 • Miroslav Živanović - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Miroslav Živanović - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini

 • Miroslav Živanović - Odbor za budžet i finansije

 • Miroslav Živanović - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

 • Miroslav Živanović - Komisija za izbor i imenovanja

 • Miroslav Živanović - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini

 • Miroslav Živanović - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini

 • Nazif Osmanović - Komisija za izbor i imenovanja

 • Nazif Osmanović - Mandatno-imunitetska komisija

 • Nazif Osmanović - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini

 • Nihad Uk - Komisija za Statut i akte

 • Nihad Uk - Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)

 • Nuko Grebović - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini

 • Nuko Grebović - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini

 • Nuko Grebović - Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj

 • Nuko Grebović - Komisija za jednakopravnost spolova

 • Nuko Grebović - Kolegij Gradskog vijeća

 • Nuko Grebović - Mandatno-imunitetska komisija

 • Reuf Hafizović - Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama

 • Reuf Hafizović - Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj

 • Reuf Hafizović - Komisija za spomenike

 • Samir Fazlić - Odbor za društvene djelatnosti

 • Samir Fazlić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

 • Samir Fazlić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini

 • Samir Fazlić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini

 • Samir Fazlić - Kolegij Gradskog vijeća

 • Samir Fazlić - Komisija za izbor i imenovanja

 • Samir Fazlić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini

 • Samir Fazlić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini

 • Sanela Fijuljanin - Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)

 • Sanela Fijuljanin - Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj

 • Sanela Fijuljanin - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Sanela Fijuljanin - Komisija za Statut i akte

 • Sanela Fijuljanin - Komisija za pitanja mladih

 • Sead Srna - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini

 • Sead Srna - Komisija za spomenike

 • Sead Srna - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini

 • Sead Srna - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini

 • Sead Srna - Kolegij Gradskog vijeća

 • Snežana Omukić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini

 • Snežana Omukić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini

 • Snežana Omukić - Kolegij Gradskog vijeća

 • Snežana Omukić - Administrativna komisija

 • Snežana Omukić - Mandatno-imunitetska komisija

 • Srđan Simonović - Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj

 • Srđan Simonović - Komisija za jednakopravnost spolova

 • Srđan Simonović - Komisija za pitanja mladih

 • Srđan Srdić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini

 • Srđan Srdić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini

 • Srđan Srdić - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Srđan Srdić - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Srđan Srdić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

 • Srđan Srdić - Komisija za izbor i imenovanja

 • Srđan Srdić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini

 • Srđan Srdić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini

 • Tea Mušić - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Tea Mušić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini

 • Tea Mušić - Kolegij Gradskog vijeća

 • Tea Mušić - Komisija za izbor i imenovanja

 • Tea Mušić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini

 • Tea Mušić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

 • Tea Mušić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini

 • Tea Mušić - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini

 • Tea Mušić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini

 • Tea Mušić - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini

 • Toni Vukadin - Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva (radno tijelo Gradonačelnika)

 • Toni Vukadin - Etičko vijeće Gradskog vijeća

 • Toni Vukadin - Komisija za Statut i akte

 • Toni Vukadin - Toni Vukadin

 • Toni Vukadin - Kolegij Gradskog vijeća

 • Toni Vukadin - Mandatno-imunitetska komisija

 • Vedad Deljković - Odbor za informatiku i telematiku Grada Sarajeva

 • Vedad Deljković - Odbor za lokalni biznis i turizam

 • Vedran Dodik - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini

 • Vedran Grebo - Administrativna komisija

 • Vedran Grebo - Odbor za lokalni biznis i turizam

 • Velija Katica - Komisija za međunarodnu suradnju

 • Velija Katica - Odbor za dodjelu ”Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini

 • Velija Katica - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini

 • Velija Katica - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2018. godini

 • Velija Katica - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

 • Velija Katica - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini

 • Velija Katica - Organizacioni odbor za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2020. godini

 • Velija Katica - Kolegij Gradskog vijeća

 • Velija Katica - Komisija za izbor i imenovanja

 • Velija Katica - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2020. godini

 • Velija Katica - Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2021. godini