Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: SDA
Klub: Klub gradskih vijećnika SDA
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  velija.katica@gradskovijece.sarajevo.baPitanja Inicijative
Ukupno:
1
0
Odgovoreno:
1
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0