Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: BOSS
Klub: Klub gradskih vijećnika “USD-BOSS”
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  bajro.biber@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Odbor za društvene djelatnosti - funkcija: Član
  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Član
  Komisija za Statut i akte - funkcija: Član
  Administrativna komisija - funkcija: Član  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0