Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Klub: Klub gradskih vijećnika “Demokratska fronta – Enisa Spahić – Amra Zulfikarpašić”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  enisa.spahic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Član
  Komisija za ljudska prava i slobode - funkcija: Član
  Enisa Spahić - funkcija: Član