Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Klub: Klub gradskih vijećnica “Enisa Spahić-Amra Zulfikarpašić”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  enisa.spahic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Član
  Komisija za ljudska prava i slobode - funkcija: Član
   - funkcija: Član  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
1
22
Odgovoreno:
1
14
Neodgovoreno:
0
8
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %