Poslano na:

Drugi subjekti

Realizirano:

Odgovor dostavio Fond memorijala Kantona Sarajevo
Odgovor dostavio Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.