Broj tačke dnevnog reda:
20


Realizacija tačke dnevnog reda:
Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:


Pitanja i inicijative:
Toni Vukadin, broj 01-GV-02-341-7-23 od 22.02.2023. godine
Seid Škaljić, broj 01-GV-02-341-8-23 od 22.02.2023. godine
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-341-6-23 od 22.02.2023. godine
Ratko Orozović, broj 01-GV-02-341-5-23 od 22.02.2023. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-239-2-2-1-23 od 22.02.2023. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-239-2.2-2-23 od 22.02.2023. godine
Odbor za lokalni biznis i turizam, broj 01-GV-02-239-2.1-1-23 od 22.02.2023. godine
Muamaer Mekić, broj 01-GV-02-341-4-23 od 22.02.2023. godine
Mirela Džehverović, broj 01-GV-02-341-23 od 22.02.20223. godine
Komisija za međunarodnu suradnju, 01-GV-02-231-3.1-23 od 22.02.2023. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-341-9-23 od 22.02.2023. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-287-1-23 od 22.02.2023. godine
Jasmin Skorupan, broj 01-GV-02-282-1-23 od 22.02.2023. godine
Jasmin Ademović, broj 01-GV-02-311-1-23 od 22.02.2023. godine
Jasmin Ademović, broj 01-GV-02-310-1-23 od 22.02.2023. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-306-1-23 od 22.02.2023. godine
Enisa Spahić, broj 01-GV-02-305-1-23 od 22.02.2023. godine
Biljana Lazarević, broj 01-GV-02-341-1-23 od 22.02.2023. godine
Biljana Lazarević, 01-GV-02-341-2-23 od 22.02.2023. godine
Amra Zulfikarpašić, broj 01-GV-02-341-3-23 od 22.02.2023. godine
Adi Škaljić, broj 01-GV-02-314-1-23 od 22.02.2023. godine
Adi Škaljić, broj 01-GV-02-313-1-23 od 22.02.2023. godine
Adi Škaljić, broj 01-GV-02-312-1-23 od 22.02.2023. godine


Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: