Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Klub: Klub gradskih vijećnika “SMS-Savez za Stari Grad-Srđan Srdić”
Nacionalna pripadnost: Srbin
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  srdjan.srdic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za ljudska prava i slobode - funkcija: Predsjedavajući  PITANJA I INICIJATIVE

  INICIJATIVE GRADSKOG VIJEĆA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
12
17
Odgovoreno:
6
7
Neodgovoreno:
6
10
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %