Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NIP
Klub: Klub gradskih vijećnika „Danijela Šahat – Samir Bejić“
Nacionalna pripadnost: Hrvat
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  danijela.sahat@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
5
10
Odgovoreno:
3
6
Neodgovoreno:
2
4
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %