Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NIP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Narod i Pravda”
Nacionalna pripadnost: Hrvat
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  danijela.sahat@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELAPRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %