Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Savez za Stari Grad
Klub: Građanski savez – Savez za Stari Grad
Nacionalna pripadnost: hrvatska
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.   27.05.2019.
  vedran.dodik@gradskovijece.sarajevo.ba