Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Savez za Stari Grad
Klub: Građanski savez – Savez za Stari Grad
Nacionalna pripadnost: hrvatska
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  vedran.dodik@gradskovijece.sarajevo.ba