Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Klub: Klub gradskih vijećnika “Savez za Stari Grad – Dado Stojnić”
Nacionalna pripadnost: srpska
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  dado.stojnic@gradskovijece.sarajevo.baPitanja Inicijative
Ukupno:
1
1
Odgovoreno:
0
1
Neodgovoreno:
1
0
U toku:
0
0