Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Klub: Klub gradskih vijećnika “Savez za Stari Grad – Dado Stojnić”
Nacionalna pripadnost: Srbin
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.   27.12.2019.
  dado.stojnic@gradskovijece.sarajevo.ba

Pitanja Inicijative
Ukupno:
1
1
Odgovoreno:
1
1
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0