Slika vijećnika

Funkcija: Zamjenik Predsjedavajućeg Gradskog vijeća

Stranka: NS
Klub: Klub gradskih vijećnika Naše stranke
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  mirela.dzehverovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Mandatno-imunitetska komisija - funkcija: Član
  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0