Slika vijećnika

Funkcija: Zamjenik Predsjedavajućeg Gradskog vijeća

Stranka: NS
Klub: Klub gradskih vijećnika “Naše stranke”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  mirela.dzehverovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

   - funkcija: Član
  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član
  Komisija za izbor i imenovanja - funkcija: ČlanPRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %