Slika vijećnika

Funkcija: Zamjenik Predsjedavajućeg Gradskog vijeća

Stranka: NS
Klub: Klub gradskih vijećnika “Naše stranke”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  mirela.dzehverovic@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
4
25
Odgovoreno:
3
10
Neodgovoreno:
1
15
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %