Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: USD
Nacionalna pripadnost: Srbin
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 29.01.2020.   08.03.2021.
  denis.stojnic@gradskovijece.sarajevo.ba

Pitanja Inicijative
Ukupno:
7
2
Odgovoreno:
2
1
Neodgovoreno:
5
1
U toku:
0
0