Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Socijaldemokratske partije BiH-SDP BiH”
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  muamer.mekic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za pitanja mladih - funkcija: Predsjedavajući
  Komisija za Statut i akte - funkcija: Član
  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: ČlanPRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %