Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NS
Klub: Klub gradskih vijećnika “Naše stranke”
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  adi.skaljic@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
2
34
Odgovoreno:
2
16
Neodgovoreno:
0
18
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %