Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NS
Klub: Klub gradskih vijećnika Naše stranke
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  adi.skaljic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Administrativna komisija - funkcija: Zamjenik
  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član
  Komisija za izbor i imenovanja - funkcija: Član  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0