Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NIP
Klub: Klub gradskih vijećnika „Danijela Šahat – Samir Bejić“
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  samir.bejic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član
  Komisija za pitanja mladih - funkcija: Član
  Mandatno-imunitetska komisija - funkcija: Član

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
10
Odgovoreno:
0
3
Neodgovoreno:
0
7
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %