Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NIP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Narod i Pravda”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  samir.bejic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za pitanja mladih - funkcija: Član
  Mandatno-imunitetska komisija - funkcija: ČlanPitanja Inicijative
Ukupno:
0
2
Odgovoreno:
0
1
Neodgovoreno:
0
1
U toku:
0
0