Vijećnici:

  - Član   Samir Bejić - Član   Srđan Simonović - Član

Vanjski članovi:

  - Član   - Član   - Predsjedavajući
  - Zamjenik