Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Socijaldemokratske partije BiH-SDP BiH”
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  elvedin.korora@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Mandatno-imunitetska komisija - funkcija: Član
  Odbor za društvene djelatnosti - funkcija: Član
  Komisija za izbor i imenovanja - funkcija: Član  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0