Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Korora/Skorupan”
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  elvedin.korora@gradskovijece.sarajevo.baPRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %