Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: SDA
Klub: Klub gradskih vijećnika SDA
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 25.10.2017.
  adnan.guso@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za Statut i akte - funkcija: Član
  Komisija za ljudska prava i slobode - funkcija: Član
  Administrativna komisija - funkcija: Član  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0