Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDA
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 25.10.2017.   08.03.2021.
  adnan.guso@gradskovijece.sarajevo.ba

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
3
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
3
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %