Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDA
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 01.04.2021.   31.12.2024.
  vedad.deljkovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član
  Komisija za izbor i imenovanja - funkcija: Zamjenik  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %