Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NS
Klub: Klub gradskih vijećnika “Naše stranke”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 21.12.2022.
  alen.girt@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Administrativna komisija - funkcija: Član
  Mandatno-imunitetska komisija - funkcija: Član  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa

  INICIJATIVE GRADSKOG VIJEĆA

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0