Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NS
Klub: Klub gradskih vijećnika “Naše stranke”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 21.12.2022.
  alen.girt@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Administrativna komisija - funkcija: Zamjenik
  Mandatno-imunitetska komisija - funkcija: Član

Pitanja Inicijative
Ukupno:
1
1
Odgovoreno:
1
0
Neodgovoreno:
0
1
U toku:
0
0