Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NIP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Narod i Pravda”
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  lajla.cosovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Odbor za budžet i finansije - funkcija: Član
  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Član

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
9
Odgovoreno:
0
7
Neodgovoreno:
0
2
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %