Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDA
Klub: Klub gradskih vijećnika SDA
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  lajla.cosovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Odbor za budžet i finansije - funkcija: Član
  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Član