Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Socijaldemokratske partije BiH-SDP BiH”
Nacionalna pripadnost: Srbin
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  dragan.stevanovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Član
  Administrativna komisija - funkcija: Član
   - funkcija: ČlanPitanja Inicijative
Ukupno:
4
15
Odgovoreno:
0
7
Neodgovoreno:
4
8
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %