Slika vijećnika

Funkcija: Zamjenik Predsjedavajućeg Gradskog vijeća

Stranka: SDP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Socijaldemokratske partije BiH-SDP BiH”
Nacionalna pripadnost: Srbin
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  dragan.stevanovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Član
  Administrativna komisija - funkcija: Član
  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član