Poslano na:

Gradonačelnik

Realizirano:

Odgovor na inicijativu dostavila pomoćnica gradonačelnice za lokalnu samoupravu i razvoj grada.
Odgovor na inicijativu dostavila pomoćnica gradonačelnice za obrazovanje, sport, kulturu i mlade.