Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: Samostalni
Klub: Klub gradskih vijećnika “Korora/Skorupan”
Nacionalna pripadnost: Srbin
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  jasmin.skorupan@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član
  Odbor za lokalni biznis i turizam - funkcija: Član
  Mandatno-imunitetska komisija - funkcija: ČlanPitanja Inicijative
Ukupno:
1
21
Odgovoreno:
1
15
Neodgovoreno:
0
6
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %