Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NIP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Narod i Pravda”
Nacionalna pripadnost: Srbin
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  biljana.lazarevic@gradskovijece.sarajevo.ba

Pitanja Inicijative
Ukupno:
2
8
Odgovoreno:
2
5
Neodgovoreno:
0
3
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %