Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NIP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Narod i Pravda”
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  alem.logo@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Predsjedavajući
  Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama - funkcija: Predsjedavajući

Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
2
Odgovoreno:
0
1
Neodgovoreno:
0
1
U toku:
0
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %