Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NIP
Klub: Klub gradskih vijećnika “Narod i Pravda”
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  alem.logo@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Odbor za lokalni biznis i turizam - funkcija: Član
  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Predsjedavajući
  Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama - funkcija: Predsjedavajući  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0