Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: SDA
Klub: Klub gradskih vijećnika „Deljković-Simonović“
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  vedad.deljkovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Administrativna komisija - funkcija: Član
  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član

Pitanja Inicijative
Ukupno:
5
8
Odgovoreno:
4
3
Neodgovoreno:
1
5
U toku:
0
0