Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NS
Klub: Klub gradskih vijećnika “Demokratska fronta – Enisa Spahić – Amra Zulfikarpašić”
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  amra.zulfikarpasic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Komisija za međunarodnu suradnju - funkcija: Zamjenik
  Odbor za društvene djelatnosti - funkcija: Predsjedavajući