Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NS
Nacionalna pripadnost: Bošnjak
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.   08.03.2021.
  samir.fazlic@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
28
30
Odgovoreno:
13
8
Neodgovoreno:
14
22
U toku:
1
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %