Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Naša stranka
Klub: Klub gradskih vijećnika Naše stranke
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  samir.fazlic@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
21
26
Odgovoreno:
11
7
Neodgovoreno:
9
19
U toku:
1
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %