Slika vijećnika

Funkcija: gradski vijećnik

Stranka: Naša stranka
Klub: Klub gradskih vijećnika Naše stranke
Nacionalna pripadnost: bošnjačka
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 06.02.2017.
  samir.fazlic@gradskovijece.sarajevo.ba  PITANJA I INICIJATIVE

Pitanja Inicijative
Ukupno:
28
30
Odgovoreno:
13
8
Neodgovoreno:
14
22
U toku:
1
0


PRISUSTVO SJEDNICAMA (/) u procentima %