Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: NS
Klub: Klub gradskih vijećnika “Naše stranke”
Nacionalna pripadnost: Ostali
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.   10.11.2022.
  nihad.uk@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

No items found
Pitanja Inicijative
Ukupno:
1
4
Odgovoreno:
1
2
Neodgovoreno:
0
2
U toku:
0
0