Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: Koalicija DF-GS
Klub: Klub gradskih vijećnika “Demokratska fronta – Enisa Spahić – Amra Zulfikarpašić”
Nacionalna pripadnost: Hrvat
Status: Neaktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.   09.11.2022.
  marijela.hasimbegovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA

  Kolegij Gradskog vijeća - funkcija: Član
   - funkcija: Član
   - funkcija: ČlanPitanja Inicijative
Ukupno:
5
13
Odgovoreno:
3
9
Neodgovoreno:
2
4
U toku:
0
0