Slika vijećnika

Funkcija: Gradski vijećnik

Stranka: Koalicija DF-GS
Klub: Klub gradskih vijećnika “Demokratska fronta-Enisa Spahić”
Nacionalna pripadnost: Hrvat
Status: Aktivan
Period aktivnosti: 08.03.2021.
  marijela.hasimbegovic@gradskovijece.sarajevo.ba  RADNA TIJELA  PITANJA I INICIJATIVE

Nema pitanja niti inicijativa
Pitanja Inicijative
Ukupno:
0
0
Odgovoreno:
0
0
Neodgovoreno:
0
0
U toku:
0
0