Dr. Gavrić primio predstavnike Gradskog vijeća Grada Barcelone

 

Prеdsјеdаvајući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić primiо је dаnаs predstavnike Gradskog vijeća Grada Barcelone, Davida Llistar Boscha, direktora za globalnu pravdu i međunarodnu saradnju, Bárbaru Roig, direktora Gender Programa, Jordi Cortésa, te Jasminu Mujezinović, izvršnu direktoricu Fondacije lokalne demokratije.

Prilikom susreta, predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Gavrić, izrazio je zahvalnost predstavnicima Grada Barcelone koji su svojim prisustvom uveličali otvaranje “Centara za žene Fondacije lokalne demokratije”, te dali podršku realizaciji ovog značajnog projekta.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o dosadašnjoj dugogodišnjoj, uspješnoj saradnji. Razgovarano je o problemima sa kojima se suočavaju dva grada u oblasti turizma, zaštite okoliša, saobraćaja i slično. Raspravljalo se i o gender akcionim planovima.

Ovom prilikom izražene su obostrane želje za nastavkom daljnje saradnje između grada Sarajeva i  pobratimskog grada Barcelone.

Predsjedavajući je, potom, podsjetio na obljetnicu bratimljenja dva grada, te pozvao predstavnike Grada Barcelone da budu gosti 06. aprila – na obilježavanju Dana Grada Sarajeva.

 

Predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić na manifestaciji ”100 najvećih u BiH”

U Sarajevu su, po 32. put, dodijeljena priznanja najuspješnijim kompanijama u BiH prema rezultatima poslovanja u 2018. godini, a u okviru projekta ”100 najvećih u BiH”.

Na gala svečanosti dodjele, prisustvovao je predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva  dr. Igor Gavrić.

“Veliko je zadovoljstvo svjedočiti uspješnom poslovanju i promociji pozitivne poslovne prakse najvećih i najprofitabilnijih kompanija, kao i najvećih poslodavaca BiH. Ova manifestacija koja ima za cilj pokazati da naša zemlja ima kompanije koje su priznate na domaćem i svjetskom tržištu, prilika je i da se transparentno i objektivno pokažu poslovni uspjesi i rezultati poslovanja”, istakao je dr. Gavrić.

Poslovne novine, organizator manifestacije, okupile su više od 450 najistaknutijih ljudi bh. privrede koji su nosioci razvoja BiH, te je istaknut napredak bh. ekonomije i želja da taj trend bude nastavljen.

Izbor ”100 najvećih u BiH” je jedan od projekata od nacionalnog značaja koji afirmiše razvoj i bolji poslovni ambijent za cjelokupnu privredu Bosne i Hercegovine i regiona.

 

Obilježen 18. septembar – Dan Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i  Grada Goražde

Povodom obilježavanja 18. septembra, Dana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i  Grada Goražda, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela je, u ime Grada Sarajeva, prisustvovala Centralnoj manifestaciji, te  odala počast i položila cvijeće  na Spomen obilježju ubijenoj i nastradaloj djeci 1992. – 1995. godina.

Potom je, u okviru zvaničnog programa posjete, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela prisustvovala svečanoj sjednici Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde  i Gradskog vijeća Grada Goražda, na kojoj su dodijeljena priznanja Grada Goražda i priznanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ovom prilikom upriličena su prigodna obraćanja, te bogat kulturno-umjetnički program.

Održana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Danas je održana 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je, Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo Program podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2019. godinu, a koji je predložen poslije provedene javne rasprave.

Gradskom vijeću Grada Sarajeva  dostavljen je na razmatranje Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve koji je Gradsko vijeće i usvojilo, a iz kojeg je vidljivo da je Gradonačelnik sredstva tekuće rezerve usmjeravao za propisane namjene.

Na prijedlog Gradonačelnika, po hitnom postupku, u dnevni red današnje sjednice, uvršten  je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju finansijskih sredstava iz neto dobiti Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.). Nakon  diskusije, Odluka nije usvojena.

Na današnjoj sjednici gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Mlakve“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Švrakino Selo – Mlakve“, te Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Reljevo“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Reljevo“, te ih, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Potom su primljene k znanju Informacija o Dokumentu Okvirnog Budžeta za period 2020-2022, te Informacija o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa za tekuću godinu.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja  i pokrenute inicijative.

Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Velija Katica uputio inicijativu kojom se zadužuje Gradonačelnik da, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, razmotri mogućnost finansijske pomoći za odbranu oficira Armije Republike Bosne i Hercegovine i dužnosnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine protiv kojih se vode sudski procesi pred pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa je usvojena, te je postala inicijativom  Gradskog vijeća.

Senator Robert Joseph „Bob“ Dole dobitnik priznanja “Ključ Grada Sarajeva”

Danas je, u Vijećnici, održana hitna sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Nakon usvajanja prijedloga dnevnog reda, gradski vijećnici su, jednoglasno, usvojili Odluku o dodjeli priznanja „Ključ Grada Sarajeva“ Senatoru  Robertu Josephu „Bob“ Dolu.

Naime, Gradonačelnik Grada Sarajeva mr. Abdulah Skaka je, putem predsjedavajućeg Gradskog vijeća dr. Igora Gavrića, uputio Komisiji za izbor i imenovanja Gradskog vijeća prijedlog da se Senatoru Robertu Josephu “Bob” Dolu dodjeli priznanje „Ključ Grada Sarajeva“. Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća je razmotrila, te utvrdila Prijedlog Odluke i uputila ga Gradskom vijeću na razmatranje.

Američki senator Robert Joseph „Bob“ Dole jedan je od najvažnijih ličnosti u izgradnji čvrstih prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine, posebno Sarajeva kao glavnog grada sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Ugledni republikanski političar iz Kanzasa, tokom svoje cijele političke karijere, bio je vezan za našu zemlju i grad,  posebno u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali i u godinama rekonstrukcije i obnove. U tom periodu, Dole je bio snažni zagovornik vojne intervencije koja bi zaustavila rat i razaranje u Bosni i Hercegovini.

Prema relevantnim studijama, upravo Dolov angažman u Senatu i pritisak koji je vršio na tadašnju demokratsku administraciju, bili su presudni u odluci bivšeg predsjednika SAD Billa Clintona da, zajedno sa NATO snagama, pokrene vojnu intervenciju u Bosne i Hercegovine.

Pored toga, Dole je vrlo jasno i precizno javno okarakterizirao događaje u BiH kao agresiju i genocid. Njegov doprinos kao predsjednika Međunarodne komisije za nestale osobe bio je nemjerljiv u prvim godinama intenzivne potrage i identifikacije žrtava ratnih zločina.

Dole je u više navrata posjećivao Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, a njegov snažan politički glas kao bivšeg lidera većine u američkom kongresu podsticao je reforme i napredak Sarajeva i cijele države u protekle dvije decenije.

Dodjela priznanja „Ključ Grada Sarajeva“ je najbolji način da se Sarajevo kao glavni grad BiH, simbolično oduži senatoru Dolu za nesebičnu pomoć, zalaganje i borbu za istinu.

„Ključ Grada Sarajeva“ je priznanje koje se dodjeljuje afirmisanim i priznatim ličnostima, građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima koji su dali poseban doprinos razvoju i očuvanju civilizacijskih vrijednosti i poseban doprinos miru u svijetu. Dodjela „Ključa Grada Sarajeva“ simbolizira trajnu vezu Grada i građana Sarajeva sa ličnostima koje su zaslužile ovo visoko priznanje.“

Obilježena 26. godišnjica masakra u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i odavanjem počasti nevino ubijenim sugrađanima, obilježena je 26. godišnjica masakra počinjenog u ulici Hakije Turajlića do broja 39, na Dobrinji.

Tim povodom, u ime Grada Sarajeva, zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela odala je počast i položila cvijeće na mjesto stradanja.

Na tom mjestu je, od rasprskavajuće minobacačke granate ispaljene sa agresorskih položaja, poginulo 13 naših sugrađana, a 14 ih je teže i lakše ranjeno.

Tog tragičnog dana, dok su čekali u redu da naspu vodu iz bunara,  ubijeni su Ilham Jelovac, Ajdin Kirlić, Ljiljana Matić, Nedžiba Mehonić, Rahima Mehonić, Sedajeta Mehonić, Dragica Mićanović, Sulejman Selimović, Zoran Simić, Enisa Talić, Ibro Talić, Jasna Tvrtković i Stela Tvrtković.

S ovog mjesta je, između ostalog, poručeno kako je veoma važno podsjećati na opsadu Sarajeva i brojne patnje kojima su u tom periodu svakodnevno bili izloženi građani Sarajeva, bez osnovnih životnih uvjeta, izloženi stalnim granatiranjima.

Na mjestu počinjenog zločina koji se dogodio na današnji dan 1993. godine počast su odali, između ostalih, članovi porodica i prijatelji, delegacije Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, te predstavnici Unije civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo i Mjesne zajednice „Dobrinja B“.

Gradsko vijeće usvojilo odluke u cilju  realizacije Projekta obnove i rehabilitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 29. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“. Naime, Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini je, nakon uočenih poteškoća s kojima se susretao  u procesu  primjene Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 3/17-prečišćeni tekst i 49/17), predložio određena rješenja, te potrebu donošenja nove odluke. Tako je Gradsko vijeće Grada Sarajeva, nakon provedene javne rasprave, usvojilo Odluku o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ kako je predložena te, tokom diskusije, izmijenjena na prijedlog gradskog vijećnika Samira Fazlića.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Sporazuma o realizaciji Projekta rehabilitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, Odluku o davanju saglasnosti na prijedloge Ugovora o kupoprodaji nekretnina – Projekat obnove i rehabilitacije historijske građevine Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao Nacionalnog spomenika, te Odluku o davanju saglasnosti na prijedloge Ugovora o zakupu nekretnina – Projekat obnove i rehabilitacije historijske građevine Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao Nacionalnog spomenika, čime su stvoreni uslovi za realizaciju Projekta obnove i rehablitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu.

Potom je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je, u nastavku sjednice, usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2019. godini.

Zatim su gradski vijećnici primili k znanju Informaciju o aktivnostima Informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut veći broj inicijativa.

Sjećanje na ubijene sugrađane na mezarju Budakovići

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i odavanjem počasti, danas su, u ime Grada Sarajeva, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i pomoćnica Gradonačelnika za lokalnu samoupravu i razvoj grada Dragana Solaković, odale počast i položile cvijeće na mezarju Budakovići.

Na tom mjestu je, prije 26. godina, tokom dženaze Fadili Karšić, od eksplozivnog dejstva granate ispaljene sa agresorskih položaja, ubijeno deset naših sugrađana, a troje ih je ranjeno.

12. juna 1993. godine ubijeni su Edhem Borovina, Salko Bradić, Osman Curić, Asim Džaferović, Amir Džanko, Asim Konaković, Sejdalija Kurtić, Kasim Pintol, Smail Sarač i Began Sarajkić.

Osim predstavnika Grada Sarajeva obilježavanju godišnjice prisustvovale su porodice ubijenih, te predstavnici Kantona Sarajevo, Općine Stari Grad i Udruženja civilinih žrtava rata KS.

 

 

Gradsko vijeće usvojilo Odluku  o Danu obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995.

Danas je u Vijećnici održana 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je tako što je Gradsko vijeće službenim obavještenjem Mandatno – imunitetske komisije upoznato o prestanku mandata gradskog vijećnika Vedrana Dodika.

Također, informacijom Mandatno – imunitetske komisije, Gradsko vijeće je službeno upoznato o dodjeli mandata gradskoj vijećnici Jašarević Almi koja je, davanjem svečane izjave, primila dužnost i stekla  prava i obaveze gradske vijećnice.

Potom su, gradski vijećnici, svojim odlukama, razriješili određene članove radnih tijela. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je nastavilo rad današnje sjednice tako što je usvojilo  Odluku o dopunama Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.

Zatim je usvojena Odluka o Danu obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995. Ovom Odlukom utvrđuje se 5. april kao Dan obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995. kako bi se, na  prigodan i dostojanstven način, obilježila najduža opsada jednog glavnog grada u savremenoj historiji ratovanja, te odala počast građanima Sarajeva ubijenim tokom opsade grada.

U nastavku sjednice je Gradonačelnik, ovlašteni Predlagač, tokom diskusije, povukao Prijedlog Odluke o provođenju Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen – obilježja i spomen – ploča na području Grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Tekuće rezerve za nabavku dva motocikla za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Prve policijske uprave.

Potom je  usvojena Odluka o kandidaturi Grada Sarajeva za kreativni grad filma UNESCO-a, kojom se daje saglasnost Gradonačelniku da preduzme sve aktivnosti u cilju zadovoljavanja uslova aplikacije i podnošenja validne dokumentacije za uspješnu kandidaturu Grada Sarajeva za status grada filma unutar Mreže kreativnih gradova UNESCO-a.

U nastavku zasjedanja, usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu. Putem izvještaja su gradski vijećnici upoznati o realizaciji različitih edukativnih, sportskih i rekreativnih projekata i programa, te ostalih aktivnosti koje su odgovorile ciljevima postojanja preduzeća što je, na kraju godine, rezultiralo pozitivnim poslovanjem. Tako je, između ostalog, nastavljena realizacija sistemske škole plivanja. Napravljen je pomak u 2018. godini, tako da je na ovaj način unaprijeđen sistemski oblik edukacije i kroz njega je u 2018. godini prošlo 3438 učenika. Komercijalnu školu plivanja u 2018. godni i pored organizovane sistemske škole plivanja pohađao je veliki broj polaznika. Svoje aktivnosti u Bazenu realizovao je veliki broj pravnih subjekata, 20 plivačkih klubova, pet vaterpolo klubova, te jedan ronilački klub. Kroz organizaciju nekoliko međunarodnih sportskih takmičenja, Preduzeće je u 2018. godini dodatno učinilo napore i u pravcu promocije vodenih sportova.

Usvojen je i Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2018. godini iz nadležnosti Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

Zatim je usvojen Izvještaj o realizaciji Konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola sa područja Grada Sarajeva u školskoj 2018/2019. godini. Značajno je napomnuti da je Grad Sarajevo, u školskoj 2018/2019. godini, dodijelio 294 stipendije, u ukupnom iznosu od 264.700,00 KM.

U nastavku sjednice usvojen je Izvještaj o provođenju Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo za 2018. godinu.

Gradski vijećnici su, na današnjoj sjednici, razmotrili Nacrt Plana djelovanja za mlade Grada Sarajeva te ga, zaključkom, uputili  u javnu raspravu u trajanju od  30 dana.

Primljena je k znanju Informacija o izgradnji biciklističke staze na potezu Nedžarići – Skenderija putem koje su gradski vijećnici upoznati sa daljim aktivnostima na realizaciji  jednog od značajnijih infrastrukturnih saobraćajnih projekata Grada Sarajeva.

Na kraju sjednice su, kao i obično,  razmatrane i podnesene određene vijećničke inicijative.

 

Pismo zahvale prof. dr. Franje Topića dobitnika „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“  u 2019. godini

 

Prof. dr. Franjo Topić, dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“  u 2019. godini za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti, uputio je predsjedavajućem Gradskog vijeća dr. Igoru Gavriću pismo zahvale koje prenosimo u cijelosti.

„Poštovani dr. Gavriću, poštovano Vijeće,

izuzetna mi je čast što sam između 46 dostavljenih prijedloga i 51 podrške prijedlozima, te između 28 kandidata za dodjelu Nagrade Grada Sarajeva uz g. Bogića Bogićevića i prof. dr. Fahrudina Smajlovića izabran za ovogodišnjeg dobitnika Nagrade i to u oblasti kulture i umjetnosti. Kroz svoj radni vijek dobio sam brojne nagrade i plakete, ali ova će uistinu zauzeti posebno mjesto i hvala Vam na tome. I kao što rekoh u svome obraćanju u velelijepnoj Vijećnici, pojedinac ne može ništa učiniti, zajedno ćemo učiniti čudesa. Pojedinac je naravno bitan kao nositelj odredenih ideja i konkretnog rada, ali čovjek je i društveno biće upućeno na zajednicu. Stoga je važno da i pojedinac radi za zajednicu i za opće dobro. Volio bih da svi radimo za sebe ali i za opće dobro tj. za zajednicu. Naše je samo ono što smo dali drugima. Radimo zajedničkim snagama na promicanju dobra, na sporazumijevanju ljudi, na harmoniziranju razlika i to je na Fakultetu i u Napretku donijelo i donijeti će još puno dobra. Želim da Sarajevo bude primjer ravnopravnosti građana svih vjera i naroda i pravog suživota, kao što je rekao i papa sv. Ivan Pavao II. Veliki, europski Jeruzalem. Neka Sarajevo i njegova uprava živi, cvjeta i raste!“

Uz izraze osobite zahvalnosti i uz srdačne pozdrave,

Prof. dr. Franjo Topić