Pismo zahvale prof. dr. Franje Topića dobitnika „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“  u 2019. godini

 

Prof. dr. Franjo Topić, dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“  u 2019. godini za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti, uputio je predsjedavajućem Gradskog vijeća dr. Igoru Gavriću pismo zahvale koje prenosimo u cijelosti.

„Poštovani dr. Gavriću, poštovano Vijeće,

izuzetna mi je čast što sam između 46 dostavljenih prijedloga i 51 podrške prijedlozima, te između 28 kandidata za dodjelu Nagrade Grada Sarajeva uz g. Bogića Bogićevića i prof. dr. Fahrudina Smajlovića izabran za ovogodišnjeg dobitnika Nagrade i to u oblasti kulture i umjetnosti. Kroz svoj radni vijek dobio sam brojne nagrade i plakete, ali ova će uistinu zauzeti posebno mjesto i hvala Vam na tome. I kao što rekoh u svome obraćanju u velelijepnoj Vijećnici, pojedinac ne može ništa učiniti, zajedno ćemo učiniti čudesa. Pojedinac je naravno bitan kao nositelj odredenih ideja i konkretnog rada, ali čovjek je i društveno biće upućeno na zajednicu. Stoga je važno da i pojedinac radi za zajednicu i za opće dobro. Volio bih da svi radimo za sebe ali i za opće dobro tj. za zajednicu. Naše je samo ono što smo dali drugima. Radimo zajedničkim snagama na promicanju dobra, na sporazumijevanju ljudi, na harmoniziranju razlika i to je na Fakultetu i u Napretku donijelo i donijeti će još puno dobra. Želim da Sarajevo bude primjer ravnopravnosti građana svih vjera i naroda i pravog suživota, kao što je rekao i papa sv. Ivan Pavao II. Veliki, europski Jeruzalem. Neka Sarajevo i njegova uprava živi, cvjeta i raste!“

Uz izraze osobite zahvalnosti i uz srdačne pozdrave,

Prof. dr. Franjo Topić

Gradsko vijeće usvojilo  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 27. sjednici kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o davanju ovlaštenja za vršenje funkcije Predsjednika i dva člana Skupštine Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.

Gradski vijećnici su, cijeneći kvalitet i značaj, usvojili odluke o  sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i to 59. Internacionalni teatarski festival MESS 2019“, Međunarodni književni festival „57. Sarajevski dani poezije“,  „25. Sarajevske večeri muzike SVEM 2019“, XXXV Internacionalni festival Sarajevo „Sarajevska zima 2019“,  „23. Jazz Fest Sarajevo 2019“,  „10. Balet Fest Sarajevo 2019“,  „Sarajevo Big Band“,  „5. Festival dječije umjetnosti  FEDU 2019“, Međunarodni festival književnosti „Bookstan. No East. No West“.

Potom je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“, u dijelu koji se odnosi na smjernice za izradu Plana. Na ovaj način se otvara proces kojim se, između ostalog, omogućava izgradnja koncertne dvorane na jednoj od najatraktivnijih lokacija u samom centru grada, te nastavak izgradnje šetnice od Vilsonovog šetališta do Skenderije.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2018. godini. Organizacijom kulturnih manifestacija, kao što su internacionalni festivali i festivali kulture, u znatnoj mjeri se doprinosi afirmaciji grada Sarajeva, kao i ukupnom razvoju kulture na području Bosne i Hercegovine.

U nastavku sjednice, nakon široke diskusije, razmotren je Izvještaj o realizaciji EYOF-a 2019., detaljno obrazložen od strane direktora EYOF 2019. Senahida Godinjaka.  Gradski vijećnici su kroz izvještaje sektora Izvršnog komiteta ostvarili uvid o najznačajnijim događajima i aktivnostima koje su se dešavale na najvećem poslijeratnom sportskom takmičenju EYOF-u 2019. Usvojena je i Odluka o pokretanju postupka prestanka Društva sa ograničenom odgovornošću za realizaciju aktivnosti održavanja Zimskog Evropskog olimpijskog omladinskog festivala 2019. („EYOF 2019“ d.o.o.)

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o radu i poslovanju JP „Sarajevo“ d.o.o. za 2018. godinu  koji je podnijela Skupština ovog Javnog preduzeća. O Izvještaju je vođenja diskusija, te je konstatovano  da je aktivnost JP „Sarajevo” d.o.o. u 2018. godini, odgovorila ciljevima postojanja poduzeća, a  prije svega  što je, između ostalog,  ponovno otvorena obnovljena Sarajevska žičara. U toku 2018. godine na Sarajevskoj žičari je izdato preko 410.000 ulaznica, ostvareno preko 800.000 pojedinačnih vožnji, prevezeno preko 2.000 biciklista, te takvi rezultati svrstavaju Sarajevsku žičaru na mjesto jedne od najposjećnijih urbanih žičara u Evropi. Pored toga, Vijećnica je održala i potvrdila poziciju najboljeg prostora za održavanje društvenih, kulturnih i umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, te je, u protekloj godini, u Vijećnici organizovano blizu 90 kulturno-umjetničkih manifestacija, izložbi, konferencija za štampu, korporativnih evenata i sličnih dogadaja.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o. za 2017. godinu, te  Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o. za 2018. godinu.

Potom su, gradski vijećnici, usvojili Odluku o o raspoređivanju finansijskih sredstava iz dobiti Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.). Ovom odlukom raspoređuju se finansijska sredstva u iznosu od 1.200.000,00 KM iz neto dobiti Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.), na način da se sredstva u iznosu od 960.000,00 KM, usmjere na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na objektu zgrade željezničke stanice Bistrik u Sarajevu i sredstva u iznosu od 240.000,00 KM, na sufinansiranje projekta “Atelje-muzej Safet Zec”, s općinom Centar Sarajevo.

Dalje su gradski vijećnici usvojili Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ za 2018. godinu.

Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ te ga, zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Razmotren je, Nacrt Programa podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2019. godinu, te izmijenjen zaključkom Gradskog vijeća da se u Nacrt Programa uvrste i tri spomenika i to Esad Arnautalić, Dario Džamonja i Kemal Monteno, i upućen u javnu raspravu.

Zatim su gradski vijećnici razmotrili Informaciju o stanju na području obnove, održavanja i funkcije javnih šadrvana, fontana i drugih javnih česmi na području Grada Sarajeva, usvojili određene zaključke, te je primili k znanju.

Na kraju  sjednice, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Komisija za Statut i akte je uputila inicijativu da Gradonačelnik, u saradnji s nadležnim organima, preduzme potrebne mjere i aktivnosti na obnovi i zaštiti od daljeg propadanja i devastiranja stećaka koji se nalaze na lokalitetu između Ajfelovog mosta i mosta Skenderija.

Gradsko vijeće usvojilo Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2018. godine

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 26. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu. U Izvještaju  je prikazan rad Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu, te rad radnih tijela Gradskog vijeća. Izvještaj sadrži i pregled usvojenih odluka, zaključaka, izvještaja, razmotrenih informacija, te realizaciju vijećničkih pitanja i inicijativa.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, još nekoliko izvještaja. Tako je  usvojen Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2018. godine. Grad Sarajevo se opredijelio za realizaciju određenih projekata koji su građanima Sarajeva život u gradu učinili ugodnijim i sadržajnijim, a Grad Sarajevo prepoznatljivim u široj zajednici (Trebevićka žičara, stvaranje preduslova za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti „ARS AEVI“, stipendiranje učenika srednjih škola, priprema i organizacija Olimpijade mladih EYOF 2019. godine i sl.).

Potom su usvojeni Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2018. godinu, te Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za  period 01.01. – 31.12.2018. godine.

Dalje su gradski vijećnici razmotrili, te usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Kvadrant C – Marijin Dvor”, a u svrhu stvaranja uslova za izgradnju objekata Muzeja savremene umjetnosti “ARS AEVI”.

Gradski vijećnici nisu podržali proceduralni prijedlog da se Odluka o stavljanju van snage Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama razmatra u formi prijedloga, te razmatranje Prijedloga Odluke nije uvršteno u dnevni red sjednice.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva za 2019. godinu kojom će se realizovati inicijativa Gradskog vijeća da se stipendiraju svi učenici koji su aplicirali na raspisani poziv za stipendiranje, a koji zadovoljavaju propisane uslove.

U nastavku sjednice usvojen je Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2018. godini.

Gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o obilježavanju opsade Sarajeva, te ga, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju do 29.04.2019. godine.

Primljene su k znaju Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području Grada Sarajeva u školskoj 2017/2018. godini, te Informacija o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u školskoj 2018/2019.  godini.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja  i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako je, između ostalih, Odbor za društvene djelatnosti uputio inicijativu kojom se zadužuje Gradonačelnik da za sve osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, obezbijedi postavljanje postera kraljevske dinastije Kotromanić, autora Envera Imamovića.Ova inicijativa je usvojena, te je postala inicijativom Gradskog vijeća.

 

Prof.dr. Franjo Topić, prof. dr. Fahrudin Smajlović i Bogić Bogićević dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, maestro Michelangelo Pistoletto dobitnik priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“, a Sadeta Dervišević – Satka dobitnik  priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“

Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine danas je, u Vijećnici,  počela 25. sjednica Gradskog vijeća  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je tako što je Gradsko vijeće razmotrilo, te usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini sa zaključcima koji se  odnose na predlaganje rješenja za  donošenje nove Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“. Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” prof. dr. Velija Katica, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću Odbor uputio i utvrđene prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini predložio je Gradskom vijeću na razmatranje i konačno odlučivanje, jednog  kandidata u oblasti kulture i umjetnosti (prof. dr. Franjo Topić), jednog  kandidata u oblasti zdravsta i socijalne zaštite (prof. dr. Fahrudin Smajlović) i također jednog kandidata u drugim oblastima rada i stvaralaštva (Bogić Bogićević).

Gradsko vijeće je, tajnim glasanjem, odlučilo da su dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini  prof. dr. Franjo Topić – za doprinos u  oblasti kulture i umjetnosti, prof. dr. Fahrudin Smajlović – za doprinos u oblasti zdravsta i socijalne zaštite i Bogić Bogićević – za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva.

Zatim su, gradski vijećnici, usvojili Odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva”  maestru Michelangelu Pistolettu.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva” Sadeti Dervišević – Satki.

Dobitnici nagrada i priznanja će se promovirati i nagrade će im uručiti Gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća  na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila.

Na kraju sjednice gradski vijećnici su usvojili zaključak kojim se zadužuje gradonačelnik Grada Sarajeva da podnese krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca radi skrnavljenja Spomen parka “Vraca”.

   

   

  

Gradsko vijeće je, svojim zaključkom, osudilo i napad na povratnika koji se, nedavno, desio u gradu Prijedoru.

 

Mirjana Karanović, Krunoslav Cigoj (posthumno) i Chris Smith dobitnici priznanja “Počasni građanin Grada Sarajeva”, Ivo Štandeker (posthumno), prof.dr. Jasmin Džindo (posthumno) i Muhamed Bikić dobitnici priznanja “Plaketa Grada Sarajeva”,  Malonogometna  Reprezentacija BiH osoba sa dijabetesom dobitnik  nagrade „Sarajevska pahuljica”, a Elvir Karalić nagrade „Graham Bamford“

Danas je u Vijećnici održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, uručio zahvalnice Ensadu Kormanu, zamjeniku direktora Federalne uprave policije i komesaru Mevludinu Haliloviću za uspješnu saradnju i kontinuranu podršku projektima Grada Sarajeva. FUP i policija KS dali su ogroman doprinos sigurnom održavanju manifestacija od značaja za grad Sarajevo, poput Nove godine na otvorenom i EYOF-a.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je Gradsko vijeće, svojim odlukama, razriješilo određene članove radnih tijela. Također, usvojene su Odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti i ovlaštenja Gradonačelniku i Pravobranilaštvu Grada Sarajeva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa objekta Zgrade Željezničke stanice Bistrik u cilju pristupanja realizaciji Projekta obnove i rehabilitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao nacionalnog spomenika. Naime, Grad Sarajevo će, s obzirom na trenutno stanje, pristupiti obnovi i rehabilitaciji objekta Zgrade Željezničke stanice Bistrik koja je 2006. godine proglašena nacionalnim spomenikom.

Dalje su gradski vijećnici usvojili odluke da se Mirjana Karanović, Krunoslav Cigoj (posthumno) i Chris Smith proglase Počasnim građanima grada Sarajeva. U Odluci  o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva je propisano, između ostalog, da se „Počasnim građaninom” može proglasiti građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promociji Grada, unaprijeđenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostanstvu, te strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Grada, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa, na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

Ivo Štandeker (posthumno), prof.dr. Jasmin Džindo (posthumno) i Muhamed Bikić su, na današnjoj sjednici, proglašeni dobitnicima priznanja „Plaketa Grada Sarajeva”. „Plaketa Grada Sarajeva” je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim licima za doprinos razvoju Grada u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva i drugim oblastima života i rada”.

Usvajanjem Odluke o dodjeli nagrade „Sarajevska pahuljica“ Malonogometnoj Reprezentaciji BiH osoba sa dijabetesom, nastavljen je rad sjednice. “Sarajevska pahuljica je Nagrada koja se dodjeljuje mladim osobama u životnoj dobi do navršenih 30 godina starosti, te redovnim učenicima i studentima sa područja grada Sarajeva, kao pojedincima i grupama, koji su ostvarili izuzetne rezultate na očuvanju i unaprijeđenju općedruštvenih vrijednosti, kao i u nastavnim i vannastavnim aktivnostima”.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ Elviru Karaliću. Nagrada „Graham Bamford“ se dodjeljuje „pojedincima, građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima, za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost, solidarnost, humanost i altruizam“.

Dalji rad Gradskog vijeća nastavljen je usvajanjem Odluke o utvrđivanju Javnog interesa i pristupanju realizaciji Projekta izgradnja ski staze Trebević i pratećih objekata, a u cilju revitalizacije Trebevića i povećanja turističke ponude u našem gradu.  Idejni koncept ski staze Trebević podrazumijeva samu ski stazu, vertikalni transport (ski lift) i sistem vještačkog zasnježivanja.

Nakon provedene javne rasprave, na današnjoj sjednici, usvojene su Odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo i Odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo.  Organizacijom kulturnih, odnosno sportskih manifestacija, u znatnoj mjeri se doprinosi afirmaciji grada Sarajeva, a i ukupnom razvoju kulture i sporta na području Bosne i Hercegovine.

Potom su gradski vijećnici usvojili  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Švrakino selo – Aneks“. Radi se o izmjeni obuhvata Regulacionog plana “Švrakino selo- Aneks” na način da se obuhvata projektovana trasa Južne longitudinale, te se na taj način usaglašava sa granicom susjednog Regulacionog plana „Švrakino selo —Centar”.

Potom je razmotren i usvojen Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2018. godini.

Dalje su, gradski vijećnici, razmotrili Nacrt Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1-Marijin Dvor“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1-Marijin Dvor“, kao i  Nacrt Odluke o provođenju Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen – obilježja i spomen- ploča na području Grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo,  te ih, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Samir Fazlić, ispred Kluba gradskih vijećnika Naše stranke, uputio više vijećničkih pitanja i inicijativa među kojima je i inicijativa da svaka naredna sjednica Gradskog vijeća započinje intoniranjem himne BiH.

Gradski vijećnik Vedad Deljković je uputio inicijativu da Grad Sarajevo stipendira sve učenike koji su aplicirali na raspisani poziv za stipendiranje, a koji zadovoljavaju propisane uslove, te da u tom cilju Gradonačelnik osigura potrebna novčana sredstva preraspodjelom ili na drugi njemu prihvatljiv način.

Ove inicijative su usvojene, te su postale inicijativama Gradskog vijeća.

 

Odbor utvrdio prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini, danas je, na Petoj  sjednici, utvrdio prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini i uputio ih Gradskom vijeću Grada Sarajeva na razmatranje i konačno odlučivanje.

Javni poziv za predlaganje kandidata, za ovu godinu je bio otvoren od 07.01. do 28.01.2019. godine. U roku utvrđenom u Javnom pozivu, Gradskom vijeću Grada Sarajeva je dostavljeno 46 prijedloga i 51 podrška prijedlozima za 28 kandidata za dodjelu Nagrade.

Odbor u sastavu Prof. Dr. Velija Katica, predsjedavajući; mr. Tea Mušić, zamjenica predsjedavajućeg; Srđan Srdić član; Mira Jurić, članica; Samir Fazlić, član; Miroslav Živanović, član; Dado Stojnić, član;  Dženana Zlatar, članica; Hadžan Konjo, član; Novka Agić, članica; Igor Baroš, član; Elma Tuzlić, članica i Benjamin Isović, član, razmatrao je pristigle prijedloge u  skadu sa  Odlukom o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 3/17 – prečišćeni tekst  i 49/17) i usvojenim Postupkom.

Na današnjoj, Petoj sjednici, Odbor je  utvrdio Izvještaj o svom radu za Gradsko vijeće. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću uputio i prijedloge odluka za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini, na razmatranje i konačno odlučivanje, za sljedeće kandidate:

  • u oblasti kulture i umjetnosti – Prof.dr. Franjo Topić
  • u oblasti zdravstva i socijalne zaštite – Prof.  dr. Fahrudin Smajlović
  • u drugim oblastima rada i stvaralaštva – Bogić Bogićević.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva će na svojoj sjednici koja se planira održati u prvoj polovini mjeseca marta, razmotriti i donijeti konačne odluke o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini.

PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA
Prof. Dr. Velija Katica, s.r.

 

Dr. Gavrić za BH Radio 1 o Evropskom omladinskom olimpijskom festivalu EYOF 2019

Dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva, gostovao je u emisiji „Aktuelno“ BH Radija 1 gdje je govorio o Evropskom omladinskom olimpijskom festivalu  EYOF 2019  koji će se održati od 10. do 16. februara u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Gosti emisije su bili i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić, predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Siniša Kisić i ambasador EYOF-a Nikola Bilić.

U svom gostovanju, predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Gavrić je istakao da je EYOF-u 2019. najznačajniji sportski događaj poslije Zimskih olimpijskih igara, te da se  održavanjem  Evropskog omladinskog olimpijskog festivala mladih vraća olimpijski duh na ove prostore.

Dr. Gavrić  je naglasio  kako je sve spremno za održavanje Evropskog olimpijskog festivala mladih (EYOF-a), te da je EYOF šansa da se gradu vrati stari sjaj i da ponovo postane kako sportski tako i turistički centar, u smislu razvoja zimskog turizma.

Potom je napomenuo da će se u Sarajevu, po drugi put njegovoj  historiji, zapaliti olimpijski plamen na Svečanoj ceremoniji otvorenja na olimpijskom stadionu “Asim Ferhatović Hase“.

„Mladima iz cijele Evrope želimo predstaviti Sarajevo u najboljem svjetlu, iz kojeg će ponijeti najljepše uspomene, istakao je, između ostalog,  dr. Gavrić.

Također je dodao da je EYOF potvrda spremnosti Sarajeva i Istočnog Sarajeva da sarađuju na projektima od interesa za naše građane, te da  EYOF pruža izuzetnu priliku za razvoj i promociju sporta i turizma, kao i  nove šanse za mlade.

„Koliki je značaj ove manifestacije za Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane saznat ćemo tek kada bude završena i kada sumiramo rezultate“, rekao je, između ostalog, dr. Gavrić.

Na kraju je dr. Gavrić poželio dobrodošlicu za oko 1.600 mladih takmičara iz 46 zemalja, te svim drugim gostima koji će doći u naš olimpijski grad i biti dio najznačajnijeg sportskog događaja poslije Zimskih olimpijskih igara.

Dan sjećanja na nedužno ubijene građane u sarajevskom naselju Dobrinja

Zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva  Mira Jurić i Edina Gabela, danas su, u ime Grada Sarajeva, odale počast i položile cvijeće na mjesto stradanja u ulici Oslobodilaca Sarajeva kod broja 8, u znak sjećanja na devetero ubijenih Sarajlija.

Na tom mjestu je, prije 25 godina, usljed rasprskavajućeg dejstva tri granate koje su ispaljene sa agresorskog položaja, poginulo devetero naših sugrađana, dok ih je teže i lakše ranjeno 16.

Tog dana ubijeni su Seida Baličevac, Osman Hebibović, Emin Kolar, Enver Mustagrudić, Muškija Pribinja, Mirsad Spahić, Selima Spahić, Aiša Šito i Jadranka Tendžera.

 „Na ovom mjestu građani su čekali u redu za humanitarnu pomoć, međutim, zločinci su ispaliviši tri granate imali namjeru da ubiju što više civila, a u tome su uspjeli”, rekao je Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, te naglasio kako je ovo još jedno od mnogobrojnih mjesta, koja svjedoče da su zločinci ubijali civilno stanovništvo s namjerom.

Pored delegacije Grada Sarajeva, obilježavanju godišnjice prisustvovali su, između ostalih, predstavnici Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995, te Unije civilnih žrtava  rata KS.

Gradsko vijeće informisano o završnim pripremama za najveći sportski događaj u Sarajevu nakon Zimskih olimpijskih igara EYOF 2019.  

Danas je održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Prije usvajanja dnevnog reda, Gradsko vijeće je, minutom šutnje, odalo počast preminulom profesoru i istaknutom javnom djelatniku Zdravku Grebi.

Gradsko vijeće je započelo rad današnje sjednice, tako što je, svojim odlukama, razriješilo člana, odnosno imenovalo člana Administrativne komisije Gradskog vijeća.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, predstavnika Gradskog vijeća za 2018./2019. školsku godinu koja će razmotriti pristigle prijave i utvrditi pravo na stipendije za učenike srednjih škola u 2019. godini.

Dalji rad Gradskog vijeća nastavljen je razmatranjem, te usvajanjem  Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.). Naime, ukazala se potreba za dopunom ove Odluke na način da se pored postojećih djelatnosti, JP Sarajevo d.o.o. registruje i za obavljanje djelatnosti proizvodnje,  prijenosa, distribucije električne energije  i trgovine električnom energijom.

S tim u vezi, usvojena je i Odluka o dopunama Statuta ovog Javnog preduzeća.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ sa finansijskim planom za 2019. godinu.

Potom je primljena k znanju Informacija o pripremama za EYOF 2019. za decembar 2018. godine. Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je upoznao gradske vijećnike sa završnim pripremama, te ceremonijom svečanog otvaranja Evropskog olimpijskog festivala za mlade (EYOF 2019.), najvećeg sportskog događaja u Sarajevu nakon Zimskih olimpijskih igara 1984. godine.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Obilježena 25. godišnjica ubistva šest članova porodica Tatarević i Dragnić u ulici Musala

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, danas je, u ulici Musala broj 1, u Općini Centar, obilježena godišnjica ubistva porodica Tatarević i Dragnić. Tim povodom, u ime Grada Sarajeva, zamjenice Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i Mira Jurić odale se počast i položile cvijeće na mjesto stradanja.

Na današnji dan, 1994. godine, od granate ispaljene s agresorskih položaja, ubijeno je šest članova porodica Tatarević i Dragnić, među kojima i dvoje djece.

Tragičnog dana život su izgubili Asja i Nadan Tatarević, njihova majka Dženana, otac Adnan, te Nadžija i Veseljko Dragnić, dok je teško ranjen Mensur Dragnić.

Na značaj obilježavanja ovog datuma, u izjavi za medije, podsjetila je  Edina Gabela, zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća koja se prisjetila ovog strašnog zločina kada je granata s brda iznad Sarajeva pogodila stan u kojem su članovi porodica Dragnić i Tatarević ručali. „Grad Sarajevo će, i ubuduće, njegovati kulturu sjećanja, kako ovakvi i slični zločini ne bi bili zaboravljeni”, istakla je, između ostalog, Edina Gabela.

Pored delegacije Grada Sarajeva, obilježavanju godišnjice prisustvovali su članovi porodica ubijenih, te predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.