Obilježena 26. godišnjica pogibije Safeta Hadžića i njegovih saboraca

 

 

Polaganjem cvijeća na spomen-obilježju brigadnom genaralu Armije RBiH rahmetli Safetu Hadžiću, danas je obilježena 26. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, dobitnika najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” i njegovih saboraca.

Tim povodom, zamjenice Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i  Mira Jurić, te pomoćnik Gradonačelnika za evropske integracije i EU fondove Elvir Hadžiahmetović, položili su cvijeće i odali počast na spomen-obilježju ispred zgrade Općine Novi Grad.

Na današnji dan, prije 26. godina, Safet Hadžić je zajedno sa saborcima Nerminom Zeljkovićem, Seadom Velićem, Fahrudinom Čavčićem, Almirom Islamovićem i Senadom Čirićem izgubio život na kapiji preduzeća “Pretis”, prilikom pokušaja da iz kruga tog preduzeća izvuče naoružanje i municiju neophodnu za odbranu Sarajeva.

Obilježavanju godišnjice, prisustvovali su, između ostalih, članovi porodica, rodbina,  prijatelji i saborci, te  predstavnici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Kantonalnog  ministarstva za boračka pitanja, općina Novi Grad i Centar, kao i  Oružanih snaga BiH, novogradskih udruženja i drugih brigada u Kantonu Sarajevo, te drugi zvaničnici iz zakonodavne i izvršne vlasti.

 

Gradsko vijeće dodijelilo nagradu „Sarajevska pahuljica“ Ismailu Zulfiću

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 14. sjednici kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, poslije razmatranja predhodnih pitanja, usvojilo  dnevni red sjednice.

Uslijedila je prezentacija  direktora JP „Sarajevo“, d.o.o. Esada Tanovića, a zatim i rasprava gradskih vijećnika koja je rezultirala inicijativom  podržanom od strane Gradskog vijeća: „Gradsko vijeće Grada Sarajeva je upoznato i podržava namjeru nadležnih u JP „Sarajevo“ d.o.o. da, na početku rada, utvrdi cijene  prevoznih karata za Trebevićku žičaru, tako da bude utvrđena niža cijena za građane Sarajeva i BiH, u odnosu na strane goste, budući da je Grad Sarajevo kao investitor, pored donatorskih, uložio velika sredstva iz Budžeta Grada Sarajeva u izgradnju, odnosno obnovu, ovog značajnog infrastukturnog objekta i simbola Sarajeva. Gradsko vijeće Grada Sarajeva će uputiti JP “Sarajevo” d.o.o. izvod iz tonskog zapisa sjednice Gradskog vijeća sa diskusijama gradskih vijećnika, u povodu iznesene prezentacije, kako bi nadležni organi JP “Sarajevo”, d.o.o. mogli razmotriti i eventualno iskoristiti neke iznesene ideje, odnosno preporuke gradskih vijećnika, pri formiranju cijene karte na samom početku rada žičare, ali i poslije analize rezultata, nakon određenog perioda funkcije žičare”.

Usvajanjem Odluke o dodjeli nagrade „Sarajevska pahuljica“ Ismailu Zulfiću za ostvaren izuzetan uspjeh na takmičenju u oblasti sporta, započeo je rad 14. sjednice Gradskog vijeća.  Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće nagradu dodjeljuje mladim osobama u životnoj dobi do navršenih 30 godina starosti, te redovnim učenicima i studentima sa područja grada Sarajeva, kao pojedincima i grupama, koji su ostvarili izuzetne rezultate na očuvanju i unaprijeđenju općedruštvenih vrijednosti, kao i u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

Gradski vijećnici su usvojili  Odluku o davanju imena gornjoj stanici „Trebevićke žičare“ Ramo Biber, jednoj od prvih žrtava rata 1992. godine,  radnika, tada, gradskog komunalnog preduzeća GRAS, koji je 02.03.1992. godine ubijen na radnom zadatku, dok je na gornjoj/dolaznoj stanici Trebevićke žičare obavljao dužnost strojara i obezbjeđivao Trebevićku žičaru. Donošenje ove odluke znači konačan dokument u realizaciji, jednoglasno podržane, inicijative Gradskog vijeća.

Zatim je Gradsko vijeće razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2017. godinu  sa zaključnim razmatranjima u kojima je sublimiran rad u izvještajnom periodu.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, izvještaje drugih organa Grada Sarajeva i to Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajevo za prošlu godinu, te, nakon rasprave, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2017. godine, kao i Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2017. godini.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o usvajanju Regulacionog plana “Bojnik II” s Odlukom o provođenju Regulacionog plana “Bojnik II”. Planom su preispitane prostorne mogućnosti područja i stvoreni uslovi za uređenje prostora, integraciju zatečenog građevinskog fonda, novu izgradnju, obezbijeđenje nedostajućih kapaciteta društvene infrastrukture, te opremanje područja potrebnom saobraćajnom, energetskom i komunalnom infrastrukturom.

Dalje je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog Programa obuke i osposobljavanja spasilaca na vodi na uređenim kupalištima, kako bi se program mogao provoditi i u objektu Grada Sarajeva “Olimpijski bazen Otoka”.

Gradsko vijeće je razmotrilo, te primilo k znanju Informaciju JP „Sarajevo“, d.o.o, o namjenskom korištenju prostora Vijećnice za period 01.01. – 31.12.2017. godine, Informaciju o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u školskoj  2017./2018. godini, te Informaciju o spolnoj strukturi Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i drugih organa i tijela koje imenuje Gradsko vijeće Grada Sarajeva sa informacijom Gradonačelnika o zastupljenosti spolova u organima i tijelima Grada Sarajeva i gradskim preduzećima.

U povodu razmatranja  Informacije o učincima ulaganja u organizaciju javnog dočeka za prethodne tri nove godine (2018., 2017. i 2016.) koju je  prezentirala predstavnica Ekonomskog instituta u Sarajevu, usvojeni su određeni zaključci, te inicirano  osmišljavanje   projekata, sličnih projektu dočeka Nove godine, u organizaciji Grada Sarajeva koji bi se realizirali tokom godine, a s ciljem obogaćivanja turističke ponude Grada Sarajeva.

Na kraju su, kao i obično,  upućena određena vijećnička pitanja  i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako je, između ostalog, podržana inicijativa Odbora za društvene djelatnosti da Gradsko vijeće uputi zahtjev JP „Sarajevo“, d.o.o, da, među muzejskim postavkama u Vijećnici, bude zastupljen i prostor u kome će se predstaviti kontekst i značaj Dana Grada Sarajeva, a s ciljem promocije Grada.

„Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo, prof. dr. Tatjana Ljujić Mijatović , Emir Hadžihafizbegović, Univerzitetski karate klub „Bosna“, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović i Udruženje veterana odreda policije za specijalne namjene „Lasta“ dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 13. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo te većinom glasova, usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini. Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” prof. dr. Velija Katica, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću Odbor uputio i utvrđene prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini predložio je Gradskom vijeću na razmatranje i konačno odlučivanje, jednog  kandidata u Oblasti nauke i obrazovanja (prof. dr. Tatjana Ljujić Mijatović) i također jednog  kandidata u drugim oblastima rada i stvaralaštva (Udruženje veterana odreda policije za specijalne namjene „Lasta“).

U Oblasti privrede predložena su dva kandidata (Amer Bukvić i „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo), kao i dva kandidata u Oblasti kulture i umjetnosti (Emir Hadžihafizbegović i Vokalni solisti grupe „Ambasadori“: Ismeta Dervoz, Zdravko Čolić, Hajrudin Varešanović i Jasna Gospić-Sparavalo), te  dva kandidata u Oblasti sporta (Zdravko Stojnić, Univerzitetski karate klub „Bosna“) i u Oblasti zdravstva i socijalne zaštite također, dva kandidata  (prof. dr. Ismet Gavrankapetanović i Udruženje „Medicinska asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini“).

Gradsko vijeće je, tajnim glasanjem, odlučilo da je dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini, za doprinos u Oblasti privrede „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo, a za doprinos u Oblasti nauke i obrazovanja prof. dr. Tatjana Ljujić Mijatović.

Također, tajnim glasanjem, je odlučeno da je dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini za doprinos u Oblasti kulture i umjetnosti Emir Hadžihafizbegović, a za doprinos u Oblasti sporta Univerzitetski karate klub „Bosna“. Dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini za doprinos u Oblasti zdravstva i socijalne zaštite  je prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, a za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva Udruženje veterana odreda policije za specijalne namjene „Lasta“.

Dobitnici nagrada i priznanja će se promovirati i nagrade će im uručiti Gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća  na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila.

 

Obilježen 12. mart – Dan Općine Ilidža

 

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, te svečanom sjednicom Općinskog vijeća, uz prigodan kulturno-umjetnički program, obilježen je 12. mart  – Dan Općine Ilidža. U ime Grada Sarajeva, ispred zgrade Općine Ilidža, na centralnom spomen – obilježju, cvijeće je položio i počast odao predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić.

U okviru programa obilježavanja, u Multimedijalnoj sali, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća, na kojoj su dodijeljena najveća priznanja Općine Ilidža zaslužnim pojedinicima i kolektivima.

Na sjednici  su se obratili predsjedavajući Općinskog vijeća Ilidža Muhamed Omerović  i načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić koji su čestitali rođendan općine i podsjetili na važnost 12. marta te,  između ostalog,  poslali poruku da se samo zajedničkim radom i znanjem može  napraviti još veći uspjeh na području Općine.

Prigodan program izveli su učenici Osnovne muzičke škole Ilidža i Pete osnovne škole, te Hrasnički pupoljci.

 

Stjepan Mesić dobitnik priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“ , Vlado Raguž, Prof. dr. Kurt Kalcher i Kulturni centar „Kralj Fahd” dobitnici priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“, a Irhan Fočo i  Kenan Ćubara dobitnici nagrade „Graham Bamford“

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 12. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo odluku da se Stjepan Mesić, proglašava „Počasnim građaninom Grada Sarajeva“. U  Odluci  o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva je propisano, između ostalog, da se „Počasnim građaninom može proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Grada, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa, na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima“.

Priznanje „Plaketa Grada Sarajeva”, dodijeljeno je Vladi Ragužu, Prof. dr. Kurt Kalcheru i Kulturnom centru „Kralj Fahd”. „Plaketa Grada Sarajeva” je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim licima za doprinos razvoju Grada u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva i drugim oblastima života i rada”.

Gradsko vijeće je, na današnjoj sjednici, usvojilo Odluku o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ Irhanu Foči (posthumno) i Kenanu Ćubari. Nagrada „Graham Bamford“ se dodjeljuje „pojedincima, građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima, za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost, solidarnost, humanost i altruizam“.

U nastavku zasjedanja usvojena je Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Alifakovac – Babića Bašća“ s Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Alifakovac – Babića Bašća“, s ciljem da se za prostornu cjelinu, koja ima značajnu historijsku i arhitektonsko-urbanističku vrijednost i koja se štiti kao ambijentalna cjelina od izuzetnog značaja, obezbijedi provedbena planska dokumentacija radi očuvanja planske osnove mahale, odnosno organizacije osnovne urbane jedinice, očuvanja odlika stambenog ansambla, otklanjanja i/ili ublažavanja pojedinačnih elemenata koji narušavaju opće karakteristike cjeline, a sve uz uslov zadovoljenja mjera zaštite preciziranih donesenim pravnim aktima po kojima ova cjelina predstavlja dio historijskog područja grada.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Program međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2018. godinu. Međunarodna saradnja Grada Sarajeva, koja je prvenstveno u funkciji razvoja grada, usmjerena je ka sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj jačanje regionalne saradnje, koordinaciju i povezivanje, kako između bosanskohercegovačkih gradova, tako i glavnih gradova koji igraju sve važniju ulogu u razvoju država, kako u regiji tako i u cijeloj Europi.

Usvojen je i Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2017. godini. U izvještajnom periodu međunarodna saradnja Grada Sarajeva bila je značajno intenzivirana i usmjerena ka održavanju i unaprjeđenju postojeće saradnje s određenim gradovima, asocijacijama ili institucijama, te uspostavljanju saradnje s novim inostranim partnerima.

Zatim je primljena k znanju Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području grada Sarajeva u školskoj 2016/.2017. godini.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

 

Obilježena 24. godišnjica od masakra na gradskoj pijaci Markale

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva dr. Igor Gavrić, zamjenik gradonačelnika Ivica Šarić i zamjenice predsjedavajućeg Mira Jurić i Edina Gabela  danas su, u Narodnom pozorištu, prisustvovali Zajedničkoj komemorativnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Grada Sarajeva i općinskih vijeća KS-a,  povodom obilježavanja 5. februara, Dana sjećanja na sve stradale građane Sarajeva u periodu opsade grada 1992.-1995.

Sjednicu je otvorila predsjedateljica Skupštine KS Ana Babić, koja je pozvala prisutne da učenjem Fatihe i minutom šutnje odaju počast hiljadama ubijenih Sarajlija.

„Na današnji dan 1994. godine počinjen je stravičan zločin na pijaci Markale kada je ubijeno 68 naših građana, a ranjeno njih 144. Najveći masakr grada Sarajeva u proteklom ratu odabran je upravo kao simbol obilježavanja Dana sjećanja na sve nevine žrtve koje su tokom 1.400 dana opsade bile u ovom gradu. Peti februar je dan kada se sjećamo naših 11.000 ubijenih građana u Sarajevu, a od njih 1.601 bilo je dijete”, poručeno je, između ostalog,  sa obilježavanja ovog tužnog događaja.

Nakon komemorativne sjednice, delegacija Grada Sarajeva je, zajedno sa brojnim delegacijama, članovima porodica poginulih i građanima, odala počast i položila cvijeće na spomen-obilježje na Markalama.

Na pijaci Markale 5. februara 1994. godine ubijeni su Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, Ibro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Sabit Rizvo, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Delegacija Grada Sarajeva prisustvovala obilježavanju Dana Grada Dubrovnika

Povodom obilježavanja Dana Grada Dubrovnika i blagdana zaštitnika Dubrovnika sv. Vlaha, a na poziv gradonačelnika Dubrovnika Mate Frankovića, predsjedavajući Gradskog vijeća dr. Igor Gavrić, zamjenica predsjedavajućeg Edina Gabela  i gradska vijećnica Snežana Omukić  boravili su u službenoj posjeti gradu Dubrovniku.

U okviru zvaničnog programa posjete, delegacija Grada Sarajeva prisustvovala je protokolarnim događajima iz programa obilježavanja ove manifestacije, te je, prisustvovala Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na kojoj su, između ostalog, dodijeljena godišnja javna priznanja, odnosno nagrade Grada Dubrovnika.

Potom je popratila i  tradicionalno puštanje golubica i podizanje barjaka pred crkvom dubrovačkog zaštitnika, te otvorenje 1046. feste sv. Vlaha, poslije čega je uslijedila “Večer od Kandelore” u    tvrđavi Revelin.

Drugog dana je delegacija prisustvovala svečanoj misi ispred Katedrale, a potom i tradicionalnoj procesiji, poslije čega su barjaktari pozdravili Prvostolnicu, biskupe i festanjule.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, njegova zamjenica Jelka Tepšić i predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica upriličili  su  prijem za predstavnike gradova prijatelja Sarajeva, Graza i Vukovara. Prijemu su prisustvovale i privremena pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž, te privremena pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu Ana Hilje sa suradnicima.

Predstavnici Grada Dubrovnika gostima su zahvalili što su svojim dolaskom uveličali ovogodišnju Festu sv. Vlaha i Dan Grada, te izrazili  želju da se i  ubuduće, saradnja između prijateljskih gradova Sarajeva i Dubrovnika aktivnije  nastavi,  razvojem konkretnih projekata, uz naglasak na intenziviranju turizma, kulturne  ali i svake druge saradnje s Gradom Sarajevo.

Obilježena 24. godišnjica ubistva naših sugrađana u ulici Oslobodilaca Sarajeva

Povodom  obilježavanja godišnjice ubistva naših sugrađana u ulici Oslobodilaca Sarajeva kod broja 8, u Općini Novi Grad, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mira Jurić  odala  je  počast i položila  cvijeće na mjesto stradanja.

Na tom mjestu je, prije 24 godine, usljed rasprskavajućeg dejstva tri granate koje su ispaljene sa agresorskog položaja, poginulo devetero naših sugrađana, dok ih je teže i lakše ranjeno 16.

Tog dana ubijeni su Seida Baličevac, Osman Hebibović, Emin Kolar, Enver Mustagrudić, Muškija Pribinja, Mirsad Spahić, Selima Spahić, Aiša Šito i Jadranka Tendžera.

Pored delegacije Grada Sarajeva, obilježavanju godišnjice prisustvovali su, između ostalih, predstavnici Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad, te Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.

Na današnjoj sjednici Gradsko vijeće nastavilo rad na regulaciji prostora

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 11. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o izboru članova Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, predstavnika Gradskog vijeća za 2017./2018. školsku godinu koja će razmotriti pristigle prijave i utvrditi pravo na stipendije za učenike srednjih škola u 2018. godini.

Dalji rad Gradskog vijeća je nastavljen razmatranjem odluka vezanih za regulacione planove. Naime, nakon što je Skupština Kantona Sarajevo, krajem prošle godine, usvojila izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo ima obavezu završiti procese vezane za donošenje regulacionih planova, ranije započetih u organima Grada Sarajeva. S tim u vezi,  Gradsko vijeće je usvojilo Odluku  o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kovačići – Centar“ s Odlukom  o provođenju  Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kovačići – Centar” u cilju stvaranja planskih preduslova za rekonstrukciju određenih objekata.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmatrali i usvojili predložene izmjene i dopune odluka kojima je Gradsko vijeće ranije pristupilo izradi regulacionih planova, a za obuhvate koji se nalaze na istom području u dijelu Općine Novi Grad, i to regulacionih planova „Halilovići I“,„Alipašin Most I“,„Alipašin Most V“,„Alipašin Most VI” i „RTV“.

Zatim je usvojena Odluka o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini. Novčani iznos „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini, ovom Odlukom, utvrđen je u visini od 5.000,00 KM, s tim da se novčani iznos grupne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini, ravnopravno dijeli među članovima grupe koja je dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini.

Na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojena je Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Dohe i Grada Sarajeva u cilju uspostavljanja dugoročne i održive saradnje, te, između ostalog, razmjene informacija, stručnih znanja i iskustava iz različitih oblasti, a u zajedničkom interesu građana ova dva grada.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, usvojena inicijativa Komisije za Statut i akte da se uputi apel vlastima odgovornim za planiranje i regulaciju prostora, te provođenje planova za područje Grada Sarajeva da, u suradnji sa urbanistima, arhitektima i građevincima, pri provođenju regulacionih planova, striktno poštuju struku i arhitektonski ambijent Sarajeva kao glavnog grada BiH.

U ulici Bosanska položeno cvijeće i odata počast u znak sjećanja na ubijene sarajevske mališane

Danas je, u ulici Bosanska kod broja 4, u “C” fazi naselja Alipašino polje, u Općini Novi Grad, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, obilježena godišnjica ubistva šestero djece. Tim povodom, u ime Grada Sarajeva, zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mira Jurić i Edina Gabela odale su počast i položile cvijeće na mjesto stradanja.

Na tom mjestu je, prije 24 godine, od eksplozivnog dejstva tri minobacačke granate ispaljene sa agresorskih položaja, ubijeno šestero djece, a šestero ih je ranjeno, dok su se sankali.

Tog dana ubijeni su Indira Brković (1982), Jasmina Brković (1989), Mirza Dedović (1986), Danijel Jurenić (1983), Nermin Rizvanović (1981) i Admir Subašić (1986).

„Nikada ne smijemo zaboraviti da je agresor ovdje počinio strašan, najstrašniji zločin. Naša je obaveza da to pamtimo i njegujemo kulturu sjećanja”, poručeno je, između ostalog, na obilježavanju ove tužne godišnjice.

Pored delegacije Grada Sarajeva, obilježavanju godišnjice prisustvovale su porodice ubijenih mališana, komšije i sugrađani, brojne delegacije, predstavnici udruženja, te učenici i predstavnici OŠ “Meša Selimović”.