Konstituisan Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini

Danas je na Konstituirajućoj sjednici koju je sazvao i otvorio predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, konstituisan Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini.

Predsjedavajući Ademović se obratio članovima Odbora i ukazao na značaj Nagrade te između ostalog istakao: “Radi se o najvišem priznanju Grada Sarajeva i mi gradski vijećnici ovoj nagradi, pa tako i Odboru i ukupnom procesu odlučivanja o dodjeli nagrade, dajemo poseban značaj“.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini čine istaknuti javni djelatnici: akademik Kemal Hanjalić, prof.dr. Hadžan Konjo, Mirsada Murtić, dr.sc., prof.dr. Jasmina Selimović, prof.dr. Amela Mustafić i prof.dr. Ifet Mahmutović, te članovi Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća: dr.sc.Mirela Džehverović, Biljana Lazarević, Muamer Mekić,  Almedin Miladin,  Drago Jurić, Adi Škaljić koji je izabran za predsjedavajućeg Odbora i Vedad Deljković koji je izabran za zamjenika predsjedavajućeg Odbora.

Odbor je usvojio Poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada i druge radne dokumente.

Također, Odbor je utvrdio tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini  koji će, u skladu sa usvojenom dinamikom, biti objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada Sarajeva, Gradskog vijeća Grada Sarajeva i u sredstvima javnog informisanja.

 

Ademović i Avdić održali sastanak sa direktorima Sarajevske filharmonije i Narodnog pozorišta

 

Danas su se predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, u funkciji predsjedavajućeg Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih 1984. u Sarajevu,  i zamjenik gradonačelnice Samir Avdić sastali sa Vedranom Tuce, direktorom  Sarajevske filharmonije i Dinom Mustafićem, direktorom Narodnog pozorišta.

Tema sastanka je bila 40. godišnjica obilježavanja Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. godine.

Predsjedavajući Ademović je upoznao prisutne o aktivnostima koje se vode na pripremi i organizaciji obilježavanja 40. godišnjice održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine, a pod okriljem Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Nakon kratkog predstavljanja aktivnosti Odbora, izdvojio je održavanje Svečane akademije, centralnog događaja ove manifestacije, te istakao da će sinergija između Grada Sarajeva, Sarajevske filharmonije i Narodnog pozorišta doprinijeti stvaranju sveobuhvatnog programa Svečane akademije koja će, između ostalog, obogatiti ovu godišnjicu.

Uslijedio je razgovor u kome su prisutni iskazali interesovanje i spremnost za saradnju te naglasili važnost obilježavanja ove značajne godišnjice.

Na 33. sjednici Gradsko vijeće razmotrilo Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu i uputilo ga u javnu raspravu

Danas je održana 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Sjednica je započela usvajanjem odluka o razrješenju, odnosno izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Potom je usvojena Odluka o dopuni Odluke o formiranju Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih 1984. u Sarajevu, kojom se sastav Odbora proširuje s predstavnikom Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o načinu provođenja javnog interesa Grada Sarajeva u sportu, u cilju realizacije obaveze propisane Zakonom o sportu. Naime, dosadašnja saradnja sa organizacijama u sportu, pokazala je da postoje brojni kvalitetni programi i projekti koji zaslužuju da budu podržani od strane Grada Sarajeva, pa se pristupilo, kako izvršavanju zakonske obaveze, tako i utvrđivanju aktivnosti od javnog interesa Grada, a koje će Grad Sarajevo sufinansirati putem javnog poziva, odnosno u skladu sa ovom odlukom i Pravilnikom o kriterijima za finansiranje javnog interesa Grada u sportu.

Usvojen je Program saradnje sa dijasporom za 2024. godinu.

Gradski vijećnici su dali saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju i realizaciji Projekta izgradnje dječjeg igrališta u ulici Antuna Branka Šimića, općina Novi Grad Sarajevo te za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju i realizaciji Projekta sanacije dječjeg igrališta u sklopu mjesne zajednice Medrese, općina Stari Grad.

Usvojena je i Odluka o pristupanju realizaciji Projekta adaptacije poslovnih prostora za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja koji se nalazi u ulici Omladinskih radnih brigada od broja 3 do broja 5.

Grad Sarajevo je još jednom pokazao svoje opredjeljenje da u granicama svojih mogućnosti, a u saradnji sa relevantnim institucijama i pravnim licima, predano i vrijedno radi u interesu građana, a posebno najmlađih sugrađana.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o poklonu fotografija autora Muhameda Mujkića masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, a koje će biti smještene u prostoru Informacionog centra u Vijećnici.

Na današnjoj sjednici usvojene su odluke o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za: Udruženje generala Bosne i Hercegovine, Udruženje za podršku i promociju jevrejske kulture, tradicije i turističkih potencijala „Hagada“ i za Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar.

Gradsko vijeće je dalo saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između  Grada Tirane, Republika Albanija, i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina.

U nastavku zasjedanja usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka prodaje transportnih kutija/sanduka u vlasništvu Grada Sarajeva putem javnog nadmetanja – licitacije.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na dopunu Programa aktivnosti za Dan obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995. za 2024. godinu te se Program dopunjava izložbom ,,Umjetnici Sarajeva za slobodnu BiH“.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je dalo saglasnost gradonačelnici Grada Sarajeva da iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu osigura novčani iznos od 150.000,00 KM za dodjelu jednokratne novčane pomoći zakupcima prodajnog mjesta na Pijaci „Kvadrant” na Otoci, a koji su uslijed požara na predmetnom lokalitetu izgubili svoje radno mjesto. Odluka je usvojena, uz prihvaćanje amandmana Kluba gradskih vijećnika Naše stranke koji se odnosi na kriterije za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Na prijedlog gradske vijećnice Alme Čengić prihvaćen je i amandman da se početno predloženi iznos od 100.000,00 KM, poveća za 50.000,00 KM.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o vlastitim prihodima Grada Sarajeva. Ovim Pravilnikom propisuju se vrste vlastitih javnih prihoda, namjena i način trošenja vlastitih javnih prihoda Grada Sarajeva.

Potom je usvojen Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama.

Poslije razmatranja i usvajanja Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za III kvartal (01.01.-30.09.2023. godine), razmotreni su i zaključcima upućeni u javnu raspravu Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu.

Gradsko vijeće je u javnu raspravu uputilo i Nacrt Odluke o podizanju multimedijalne instalacije „Sarajevo Olympic Journey“ te Nacrt Odluke o podizanju spomen-ploče mladim doktoricama tragično nastradalim u saobraćajnoj nesreći na Marijin dvoru.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije iznesene o razmatranim nacrtima, na sjednici Gradskog vijeća, tretirat će se kao prilog javnoj raspravi.

Primljene su k znanju Informacija o pomoći drugim jedinicama lokalne samouprave u BiH, Informacija o aktivnostima Grada Sarajeva iz oblasti saradnje sa zdravstvenim  ustanovama i organizacijama te Informacija JP „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i obavijest Pravobranilaštva Grada Sarajevo o realizaciji zaključka Gradskog vijeća Grada Sarajeva broj: 01-GV-02-1598-1/23 od 25.10.2023. godine.

Potom su upućena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Jednoglasno je usvojena inicijativa predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića i gradskog vijećnika Vedada Deljkovića da se, u Budžetu Grada Sarajeva za 2024. godinu, planiraju sredstva u iznosu od 50.000,00 KM za pomoć građanima Gaze.

Gradski vijećnik Adi Škaljić je, u ime Kluba gradskih vijećnika Naše strane, podnio inicijativu za planiranje sredstava u Budžetu Grada Sarajeva u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM za humanitarnu pomoć civilnim žrtvama rata u Sudanu i Jemenu, agresije na Ukrajinu i afganistanskim izbjeglicama prisilno vraćenim iz Pakistana i Irana.

Usvojena je i inicijativa predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića da se jedna od staza na olimpijskoj planini Bjelašnici nazove Jure Franko.

Održana Svečana akademija povodom obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti BiH

Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine u izvedbi violončelistice Lidije Paulin večeras je, u Vijećnici, počela Svečana akademija povodom obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti  Bosne i Hercegovine.

Ova svečanost okupila je veliki broj zvanica iz javnog života naše zemlje, te predstavnika svih nivoa vlasti u BiH. O značaju 25. novembra i ulozi žena u društvu,  kao uvodničar, govorila je profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Amila Ždralović.

Na Svečanoj akademiji, prigodnim govorima su se obratile i profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Džamna Duman Vranić i  potpredsjednica SABNOR-a BiH Jasmina Pašalić.

Goste i zvanice je, u ulozi domaćina, pozdravila gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

Čestitajući ovaj historijski datum, gradonačelnica Karić je istakla: „25. novembar treba da bude značajan datum i trenutak za svakog Bosanca i Hercegovca, za svakog čovjeka koji je rođen ili koji će biti rođen na ovom njenom tlu. Čestitam vam Dan državnosti naše domovine, koje je uvijek bilo i uvijek će je biti. Temeljni i historijski atribut ovog datuma više niko neće i ne može osporiti. Sviđalo se to nekome ili ne. Uz poruku NE ratu, nasilju i bilo kakvoj podjeli!“

Na Svečanoj akademiji, prigodnim govorom se obratio i premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.

U nastavku svečanosti, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović uručili su priznanja Grada Sarajeva.

Gervasio Sánchez,  Riccardo Muti, te François Tanguy (posthumno), dobitnici su  priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva”, a Tea Temim i Goran Bubalo (posthumno), priznanja „Plaketa Grada Sarajeva”.

Svečana akademija bila je oplemenjena i Besjedom narodne heroine Rade Vranješević, u izvedbi glumice Helene Vuković, te muzičkim numerama ženskog ansambla Kamernog  hora “Lola”.

 

Podizanjem zastave na brdu Hum te odavanjem počasti i polaganjem cvijeća počelo obilježavanje 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Jutros je podizanjem državne zastave i intoniranjem himne na sarajevskom brdu Hum počelo obilježavanje 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Svečanosti su, zajedno sa brojnim delegacijama svih nivoa vlasti u BiH, prisustvovali gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, zamjenik gradonačelnice Samir Avdić i gradski vijećnici.

Delegacija Grada Sarajeva položila je cvijeće te učenjem Fatihe i minutom šutnje odala počast šehidima i poginulim borcima na spomen-obilježjima kod Vječne vatre, na mezarju Kovači i mezaru prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića, Spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995., te Spomen-parku Vraca.

Cvijeće je položeno i na gradskom groblju Lav, Sveti Josip, Sveti Marko i mezarju Stadion, te Spomen-obilježju ispred Općine Novi Grad Sarajevo.

Dan nezavisnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine bit će obilježen i nizom drugih aktivnosti.

Večeras će se povodom obilježavanja jednog od najznačajnijih datuma za našu državu, u sarajevskoj Vijećnici sa početkom u 17.00 sati, održati Svečana akademija.

Ademović i Avdić, u ime Grada Sarajeva, otvorili dvodnevni skup Asocijacije MedCities u Sarajevu

Nakon što je na 18. generalnoj skupštini MedCities-a, održanoj u Larnaki u novembru 2022. godine, predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović iskazao opredjeljenje i spremnost Grada Sarajeva za domaćinstvom 19. sjednice Generalne skupštine, jutros je u Vijećnici počeo dvodnevni skup predstavnika gradova, članova Asocijacije MedCities.

Dobrodošlicu učesnicima Generalne skupštine i međunarodnog Seminara MedCities-a, koji se održava u našem gradu, poželjeli su zamjenik gradonačelnice Samir Avdić i predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, a pozdravni govor je u ime Asocijacije održala Clare Hart, gradska vijećnica Montpelliera, grada koji je u februaru ove godine preuzeo predsjedavanje Asocijacijom. Skupu se obratio i Josep Canals-Molina, generalni sekretar Asocijacije.

U svom obraćanju predsjedavajući Ademović zahvalio se svima koji su na bilo koji način dali podršku da Sarajevo bude domaćin ovog skupa te dali doprinos njegovoj organizaciji. Istakao je značaj koje ovakve asocijacije imaju u smislu umrežavanja gradova i iskazao zadovoljstvo što je Sarajevo dio ove mreže te je u prilici prezentovati svoja iskustva i učiti iz iskustava drugih gradova.

Poželio je uspješan rad učesnicima skupa koji dolaze iz svih dijelova svijeta i ugodan boravak u Sarajevu.

Današnji rad se nastavlja održavanjem međunarodnog seminara na temu „Reversing biodiversity loss in urban environments in a context of the climate crisis: ecosystem approach and nature-based solutions“ – Ublažavanje posljedica gubitka bioraznolikosti u urbanim sredinama u kontekstu klimatske krize: pristup ekosistemu i rješenja zasnovana na prirodi.

Mreža mediteranskih gradova MedCities osnovana je 1991. godine u Barceloni, kada je 16 gradova formiralo mrežu sa ciljem podrške zaštiti životne sredine iz lokalne perspektive, a 2015. godine mreža je postala potpuno nezavisna organizacija i sada okuplja 73 jedinice lokalnih vlasti sa svih obala mediteranskog bazena.

Osnovni cilj asocijacije je promoviranje izrade strategije održivog rasta i razvoja gradova te provođenje određenih gradskih projekata i promoviranje rasta uloge lokalnih vlasti u regionu Mediterana. Aktivnosti MedCities-a realiziraju se kroz projekte koje finansira Evropska unija i drugi internacionalni fondovi, a sastoje se u davanju tehničke pomoći i podrške, organizacije studijskih putovanja i seminara, kao i održavanju političkog dijaloga.

Sutra će se održati sjednica Generalne skupštine asocijacije MedCities, na kojoj će se razmatrati godišnji izvještaj za 2023., akcioni plan i budžet za 2024. godinu, te druga pitanja vezana za funkcioniranje Asocijacije.

Skupu prisustvuje više od 40 predstavnika gradova, članova Asocijacije, među kojima su gosti grada i gradonačelnici: Mohamed Abdel Karim Al Hiary, gradonačelnik Grada As-Salta, Lütfü Savas, gradonačelnik Grada Hataya, Aref Mahmoud Hussein Alrawjeeh, gradonačelnik Grada Madaba, Majlinda Bufi, gradonačelnica Grada Roskoveca, Ahmad Kamareddine, gradonačelnik Tripolija i drugi visoki predstavnici gradova, članova Asocijacije i drugi gosti.

Delegacija Grada Sarajeva u posjeti novoizabranom načelniku Općine Stari Grad Sarajevo: Dogovorena zajednička saradnja na kapitalnim projektima

Gradonačelnica Sarajeva Benjaminu Karić i predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović danas su posjetili novoizabranog načelnika Općine Stari Grad Sarajevo Irfana Čengića.

U ime Grada Sarajeva, Gradskog vijeća Grada Sarajeva, čestitali su načelniku na izboru i poželjeli mu uspjeh u radu.

Ovaj susret je označio početak saradnje između lokalne vlasti s novim načelnikom i aktuelne gradske vlasti, naglašavajući važnost partnerstva između Općine Stari Grad Sarajevo i Grada Sarajeva, a kako bi se zajedno radilo na unaprjeđenju života građana.

Načelnik Čengić je istakao svoju posvećenost jačanju lokalnih institucija i potrebu za zajedničkim naporima ka ostvarenju boljeg okruženja za sve stanovnike Starog Grada i Sarajeva.

Nakon posjete načelniku, uslijedio je radni sastanak u proširenom sastavu predstavnika organa Grada Sarajeva i organa Općine Stari Grad.

Ovaj susret je bio prilika za razgovor o ključnim projektima i planovima za budućnost.

Delegacija Grada Sarajeva izrazila je spremnost da pruži sveobuhvatnu podršku projektima koji će unaprijediti infrastrukturu, kulturu i socijalni aspekt života u općini.

Dogovoreno je da će se u decembru potpisati Sporazum između Općine Stari Grad Sarajevo i Grada Sarajevo o realizaciji nekoliko ključnih projekata, među kojima su i rekonstrukcija vrtića „Agan Bostandžić“, izgradnja „View Point vidikovca na Špicastoj stijeni“, izgradnja igrališta „Medrese“, rekonstrukcija fasada u ulici Zelenih beretki, izgradnja Zip Line-a i dr.

Na kraju susreta izražen je optimizam i spremnost za buduću saradnju, uz čvrsto partnerstvo u ostvarivanju ciljeva koji će doprinijeti napretku i prosperitetu svih građana općine Stari Grad Sarajevo.

Sastanku su prisustvovali i predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo i gradski vijećnik Seid Škaljić, gradski i općinski vijećnici Vedad Deljković, Jasmin Skorupan, Muamer Mekić i Almedin Miladin, kao i predstavnici gradskih i općinskih službi.

Predsjedavajući  Ademović učesnik Kijev Investment Foruma u Briselu

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović danas je, u ime Grada Sarajeva, učestvovao na Kijev Investment Forumu 2023 koji se održava u Briselu. Forum, u svom 8. izdanju, nastavlja igrati  ključnu ulogu u poticanju rasprava o održivom oživljavanju šire regije Kijeva.

Ovogodišnja glavna tema, „Održivo oživljavanje šire regije Kijeva“, usmjerena je na raspravu o ratnim izazovima, saradnji između gradova i ulaganjima u održivu transformaciju.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović bio je jedan od govornika prvog panela posvećenog isticanju značaja kontinuirane saradnje između gradova.

Pored predsjedavajućeg Ademovića, u sastavu prvog panela i teme „City to City Cooperation“, prisutnim su se, između ostalih, obratili i gradonačelnik Kijeva Vitaliy Klitschko te gradonačelnik Brisela Philippe Close.

U svom obraćanju, predsjedavajući Ademović podsjetio je prisutne da su potresne slike stradanja građana Ukrajine, otvorile stare rane građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine koje još uvijek nisu u potpunosti zacijelile. Istakao je da su historije Sarajeva i Kijeva u mnogo aspekata slične te da je Sarajevo svjesno svega što Kijev i njegovi građani prolaze.

Dodao je da lista gradova koji su se okupili da podrže Kijev impresivna. „Mada se Sarajevo ne može mjeriti ni po broju stanovnika, ni po ekonomskoj snazi s ovim gradovima, postoje tri aspekta pomoći koje Sarajevo može ponuditi Kijevu. Pomoći koju mala zemlja može pružiti, makar i simboličnu, pokazuje suosjećanje i činjenicu da smo na pravoj strani historije”, rekao je Ademović.

Istakao je da se prvi aspekt pomoći odnosi na iskustvo obnove grada koja će se intenzivno odvijati, nadamo se što prije, zajedno s mirom u Ukrajini. Sarajevo se godinama dizalo iz ruševina, neprekidno se gradilo i razvijalo, a obnova traje i danas.

Drugi aspekt je humanitarni. Sarajevo je učestvovalo u humanitarnim akcijama i iskazalo spremnost da bude tu za ljude koji su u stanju potrebe.

Treći aspekt je predstavljanje modela institucionalne pomoći kroz nadležne institucije, što je uveliko pomoglo posebnim kategorijama civilnih žrtava rata.

„Mi, koji smo rat doživjeli na najgori način, bili smo izloženi ratnim zločinima, genocidu i uništavanju kulturno-historijskog naslijeđa, dokaza našeg postojanja. Stoga, nadamo se i težimo miru i duboko smo pogođeni patnjom civila širom svijeta. Pozivamo na prekid rata i sklapanje primirja u Ukrajini i svakom mjestu u svijetu, rekao je predsjedavajući Ademović.

Još jednom je naglasio spremnost Grada Sarajeva da  nastavi sa podrškom građanima Ukrajine.

„I ne zaboravite, Sarajevo stoji uz Kijev!”, istakao je na kraju svog obraćanja predsjedavajući Ademović.

Bilateralni susret predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića i gradonačelnika Brisela Philippea Closea

Philippe Close, gradonačelnik Brisela, danas je na margini Kijev Investment Foruma upriličio  bilateralni susret  sa predsjedavajućim Gradskog vijeća Jasminom Ademovićem koji u ime Grada Sarajeva boravi u službenoj posjeti Briselu.

Razgovor se, između ostalog, vodio i o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu, te iskazanom interesu i podršci Brisela našoj zemlji za ulazak u Evropsku uniju.

Predsjedavajući Ademović upoznao je domaćina sa aktuelnim projektima Grada Sarajeva, a gradonačelnik Brisela je poseban interes iskazao za projekt obilježavanja 40. godišnjice  ZOI 1984. Sarajevo i ponudio gostoprimstvo Gradu Sarajevu za buduće aktivnosti pri lobiranju za domaćinstvo Zimskih olimpijskih igara mladih 2032. godine.

Također, ponudio je svu pomoć i podršku pred tijelima Evropske komisije, s ciljem stvaranja uslova za realizaciju Projekta  „Tech4Green“ na Vidikovcu, a posebno opremanja kompjuterom visokih performansi (HPC).

 

Gradski vijećnik Adi Škaljić odao počast i položio cvijeće u znak sjećanja na ubijene građane u ulici Žrtava fašizma

U ulici Žrtava fašizma kod broja 12, u Općini Novi Grad, danas je, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, obilježena godišnjica ubistva devet građana Sarajeva. Tim povodom, gradski vijećnik Adi Škaljić je, u ime Grada Sarajeva, odao počast i položio cvijeće na mjesto stradanja.

Podsjećamo, 10. novembra 1993. godine, sa agresorskih položaja koji su se nalazili na području Nedžarića, ispaljene su tri minobacačke granate koje su pale na asfaltnu podlogu u ulici Žrtava fašizma kod broja 12 i ulici Ilije Engela kod broja 5.

Tog tragičnog dana, prije 30 godina, ubijeni su Elma Geko, Slavojka Govedarica, Semir Haseta, Amina Hećo, Ajdin Hodžić, Ibrahim Huskić, Vinko Lončar, Silvijo Mačorović i Božidar Šuka.

Osim predstavnika Grada Sarajeva, obilježavanju godišnjice prisustvovale su porodice ubijenih, te druge delegacije, predstavnici institucija i udruženja.