Prigodnim programom „Skriveni od zaborava“ obilježena 25. godišnjica ubistva učiteljice Fatime Gunić i njenih učenika Adisa, Vedada i Feđe

Zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i pomoćnica gradonačelnika za obrazovanje, kulturu i sport  Amina Deljković, danas su,  u ime Grada Sarajeva,  položile cvijeće na Trgu ZAVNOBiH-a ispred broja 18, Općina Novi Grad, u znak sjećanja na učiteljicu Fatimu Gunić i njena tri učenika Adisa Mujala (1984), Vedada Mujkanovića (1984) i Feđu Salkića (1984).

Učiteljica Fatima Gunić i njeni učenici ubijeni su na današnji dan, prije 25 godina, u improviziranoj učionici, gelerima minobacačke granate koja je ispaljena sa agresorskih položaja iz pravca Nedžarića. Tog kobnog dana teže i lakše su ranjena još 23 učenika.

Na spomen – obilježju položeno je cvijeće i odata počast nevino ubijenoj učiteljici i učenicima, nakon čega je, u znak sjećanja, izveden i prigodan program “Skriveni od zaborava“.

Na obilježavanju ove tužne godišnjice bili su i uposlenici i učenici Osnovne škole “Fatima Gunić” za koje je ovo jako težak i bolan dan i koji kroz razne prigodne aktivnosti nastoje sačuvati istinu od zaborava.

“Zastanite i vi danas. Pomislite na te lijepe glavice i u njima snove, koji su zauvijek stali, tu u improviziranoj učionici jednog sarajevskog naselja. Na učiteljicu koja je zadnji uzdah ispustila zajedno sa djecom koju je željela naučiti nekim boljim, nježnijim i ljepšim stvarima. Zastanite. Zaćutite. Pomolite se. Odajte im dužnu počast. Da se više ne ponovi. Nikom. Nikada. Nigdje”, poručila je, između ostalog,  glumica Selma Alispahić.

Pored delegacije Grada Sarajeva, cvijeće su, između ostalih, položili i počast odali rodbina, prijatelji i komšije ubijene učiteljice i učenika, te predstavnici Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva ’92-’95, te mjesnih zajednica.

 

 

Gradsko vijeće dodijelilo priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva“ Bruceu Dickinsonu

Danas je održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Prije usvajanja dnevnog reda, Gradsko vijeće je odalo počast ubijenim policajcima MUP-a Kantona Sarajevo Adisu Šehoviću i Davoru Vujinoviću.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je policijski komesar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mevludin Halilović detaljno upoznao Gradsko vijeće sa sigurnosno bezbjednosnom situacijom u gradu Sarajevu, sa osvrtom na ubistvo policajaca MUP-a Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića na Alipašinom Polju. Nakon široke diskusije, te prijedloga i sugestija gradskih vijećnika, usvojeni su sljedeći zaključci:

– Intenzivirati saradnju grada Sarajeva sa Istočnim Sarajevom, u cilju poboljšanja bezbjednosne situacije.
– Inicirati izmjene postojećih propisa svih nivoa vlasti u BiH koji regulišu kaznenu politiku, a u cilju pooštravanja sankcija radi smanjenja broja izvršilaca ove vrste krivičnih djela.
– Inicirati da državno tužilaštvo i Državna agencija za istragu i zaštitu preuzmu aktivnosti za ovu vrstu krivičnih djela, u saradnji sa Upravom policije MUP-a Kantona Sarajevo.
– Ubrzati aktivnosti na iznalaženju adekvatne lokacije za izgradnju objekta za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.
– Potrebno je da svi nivoi vlasti u Kantonu Sarajevo, između ostalog, obezbijede i sredstva za nabavku savremenih nadzornih uređaja, odnosno kamera.

Gradsko vijeće je, u nastavku sjednice, usvojilo Odluku da se Bruceu Dickinsonu dodijeli priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva“. Udruženje umjetnika “CONCEPT MEDIA” je uputilo prijedlog za dodjelu priznanja koji je Komisija za izbor i imenovanja utvrdila, te uputila Gradskom vijeću na razmatranje.

Potom su gradski vijećnici usvojili Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu. Naime, Kolegij Gradskog vijeća Grada Sarajeva je, prateći realizaciju Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu, uočio potrebu za reprogramiranjem rada Gradskog vijeća do kraja godine, te utvrdio Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu koje je Gradsko vijeće i usvojilo.

Gradsko vijeće je, na današnjoj sjednici, svojom odlukom, imenovalo vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, na period od tri mjeseca.

Dalje je razmotren i  usvojen  Izvještaj o primjeni odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, sa predloženim zaključcima Odbora za lokalni biznis i turizam.

Na današnjoj sjednici, razmotren je i Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period april – septembar 2018. godine. Gradski vijećnici su usvojili predloženi zaključak Komisije za Statut i akte da se zaduži Gradonačelnik da poduzme sve što je u njegovoj moći da se, na vrijeme, izvrše obaveze Vlade RS u smislu uplate planiranih sredstava za realizaciju projekta, a za koja je Vlada RS službeno potvrdila namjenu.

Zatim je usvojen i Izvještaj o aktivnostima na projektu „Izgradnja Trebevićke žičare“.

Dalje su gradski vijećnici razmotrili Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Nacrt Budžeta Grada Sarajeva, Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva, i  Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva, za 2019. godinu, te ih uputili u javnu raspravu.

Razmotrene su i primljene k znanju  Informacija o stanju na području obnove, održavanja i funkcije javnih šadrvana, fontana i drugih javnih česmi na području Grada Sarajeva sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja i  Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period.

Na kraju sjednice, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako su, između ostalog, gradski vijećnici podržali inicijativu da se jedan trg ili ulica u glavnom gradu BiH nazovu po nedavno preminulom američkom senatoru Johnu  McCainu.

 

 

Delegacija Grada Sarajeva prisustvovala Konferenciji pobratimskih gradova „Kultura povezuje“ u gradu Magdeburgu

Zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i gradski vijećnici Snežana Omukić, Sead Srna i Bajro Biber su, na poziv gradonačelnika Magdeburga dr. Lutza Trümpera, prisustvovali Konferenciji pobratimskih gradova „Kultura povezuje“ koja se održala u gradu Magdeburgu.

Glavna tema konferencije se odnosila na široki kulturni koncept koji pokriva umjetnost, književnost i teatar. U okviru programa Konferencije, razmijenjena su mišljenja o dosadašnjoj  dugogodišnjoj saradnji pobratimskih gradova sa Magdeburgom,  te je razgovarano o novim idejama i projektima, te intenziviranju buduće saradnje u oblasti kulture Grada Magdeburga sa pobratimskim gradovima.

Potom je zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela, u ime Grada Sarajeva,  potpisala Deklaraciju – podršku Gradu Magdeburgu za Europsku prijestolnicu kulture 2025.

Pored Grada Sarajeva, na Konferenciji pobratimskih gradova „Kultura povezuje“ prisustvovali su pobratimski gradovi Magdeburga: Nashville (SAD), Harbin (Kina), Zaporozhe (Ukrajina), Radom (Poljska), Le Havre (Francuska)  i Brunswick kao njemački partnerski grad.

 

Obilježena 26. godišnjica od ubistva šest građana Sarajeva, od kojih troje djece, u ulici Tahtali sokak

 

Godišnjica stradanja šest građana Sarajeva obilježena je danas, u ulici Tahtali sokak broj 10, u Općini Centar. Tim povodom, zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela odala je počast i položila cvijeće na mjesto stradanja.

Na tom mjestu je, prije 26 godina, usljed rasprskavajućeg dejstva granate ispaljene sa agresorskog položaja, ubijeno šest građana Sarajeva od kojih troje djece, a tri osobe su ranjene.
Tog tragičnog dana ubijeni su četverogodišnja Anela Isanović, petogodišnja Belma Ahmetović i devetogodišnji Dževad Dautbašić, te još troje odraslih članova jedne porodice Franjica Bartolec, njena kćerka Azra Vapetić i zet Miroslav Vapetić.


Na mjestu počinjenog zločina koji se dogodio na današnji dan 1992. godine počast su odali, između ostalih, članovi porodica i prijatelji, predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995,  učenici osnovne škole ”Musa Ćazim Ćatić”, te  učenici srednjih škola – Trgovačke, Zubotehničke i Medinske.

 

 

Gradsko vijeće donijelo Regulacioni plan „Vraca“

Danas je održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice započeo je tako što je, Gradsko vijeće usvojilo Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Vraca“ s Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Vraca“. Plan, između ostalog, daje planske uslove za novu izgradnju, integraciju zatečenog građevinskog fonda, uz mogućnost rekonstrukcije i zamjene građevinskog fonda, opremanje područja adekvatnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom, uvažavajući postojeću parcelaciju i vlasničke odnose.

Gradski vijećnici su, po hitnom postupku, usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Soukbunar“, u cilju stvaranja preduslova za pripremu projekata sportsko-rekreativnih i turističkih sadržaja na lokalitetu Vranjače.

Dalje je, nakon široke diskusije, Gradonačelnik, ovlašteni Predlagač, povukao Prijedlog   Odluke o davanju na korištenje dijela zemljišta na lokalitetu Kompleksa „Bijela Tabija“. U okviru razmatranja ove tačke dnevnog reda, usvojen je zaključak kojim je Gradonačelnik zadužen za dalje postupanje, a s ciljem održavanja, zaštite, te promocije Kompleksa „Bijela Tabija“ kao nacionalnog spomenika.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće je podržalo inicijativu gradskog vijećnika Dade Stojnića, te usvojilo zaključak da Gradonačelnik pokrene potrebne aktivnosti, s ciljem dogovaranja  saradnje  sa Gradom Frankfurt na Majni, u okviru budućeg sporazuma o saradnji, te predloži Gradskom vijeću donošenje odgovarajućeg akta kojim bi se tako dogovoren  sporazum o bratimljenju i formalizirao.

Dan sjećanja na ubijene sugrađane na  Trgu ZAVNOBIH-a

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje danas je u Sarajevu, na Trgu ZAVNOBiH-a kod broja 10, obilježena godišnjica stradanja šest građana Sarajeva, od kojih je troje djece. Tim povodom, u ime Grada Sarajeva, zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela odala je  počast i položila cvijeće na mjesto stradanja.

Tog tragičnog dana, 1992. godine, ubijena su djeca Samir Ibrahimagić, Enes Muharemović i Adnan Mušanović i tri odrasle osobe Zoran Drndelić, Željko Lovrić i Rasim Šaškić.

Obilježavanju godišnjice prisustvovali su, između ostalih, porodice ubijenih, predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, učenici Osnovne škole “Fatima Gunić”,  te građani.

 

Na Vitkovcu otkrivena spomen ploča ubijenoj djeci ovog mjesnog područja

U spomen na ubijenu djecu naselja Vitkovac, na ulazu u Potur Šahidijinu ulicu, danas je održana prigodna manifestacija  u povodu otkrivanja spomen ploče ubijenoj djeci ovog naselja u periodu od 1992-1995. godine.

Tim povodom, u ime Grada Sarajeva, zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela, te pomoćnica Gradonačelnika Dragana Solaković odale su počast i položile cvijeće, u znak sjećanja  na nedužno ubijene mališane.

Spomenik je  podsjetnik na nevine žrtve koje su ubijene tokom agresije na našu zemlju, te su na njemu ispisana imena 25 ubijene djece s ovog područja, da se pamti i ne zaboravi šta se dešavalo u periodu od 1992. do 1995. godine.

Cvijeće su na spomen – obilježje, između ostalih, položili i predstavnici Općine Novi Grad, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995, te učenici ovog mjesnog područja.

 

 

Delegacija Grada Sarajeva, povodom obilježavanja 74. godišnjice oslobođenja grada Prata, boravila u službenoj posjeti ovom gradu

U povodu obilježavanja 74. godišnjice oslobođenja grada Prata (R Italija) i historijske parade “Corteggio storico”, zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela,  gradski vijećnici Hazim Bahtanović i  Srđan Srdić, te načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo boravili su u službenoj posjeti gradu Pratu.

Delegacija Grada Sarajeva prisustvovala je protokolarnim događajima iz programa obilježavanja ove manifestacije te, između ostalog, i „Šetnji za mir“ to Figline kao i tradicionalnoj historijskoj procesiji kroz grad.

Gradonačelnik Prata gosp. Matteo Biffoni upriličio je prijem za delegaciju Grada Sarajeva tokom kojeg su razmijenjena mišljenja o dosadašnjoj, dugogodišnjoj, saradnji dva pobratimska grada. Tokom susreta s delegacijom Grada Sarajeva, gosp. Biffoni je istako da je grad Sarajevo, grad susreta kultura, mira, suživota i tolerancije, te izrazio želju da se, ubuduće, nastavi ovo dugogodišnje iskreno prijateljstvo koje je rezultiralo ostvarivanjem značajne saradnje Grada Sarajeva i Grada Prata.

 

 

 

 

Sjećanje na ubijene sugrađane u ulici Čekaluša

Od granate ispaljene sa agresorskog položaja oko Sarajeva, 3. septembra 1992. godine, u ulici Čekaluša kod broja 33, ubijeno je pet naših sugrađana, od kojih je troje djece, a dvoje je teško ranjeno.

Tim povodom, polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i minutom šutnje, u ime Grada Sarajeva, zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mira Jurić i Edina Gabela odale su počast na mjestu stradanja.

Tog kobnog dana 1992. godine, ubijeni su braća Adnan (12) i Mirza Hodžić (11), Vedran Štimac (12), Sanela Lukačević (21) i Faruk Nušić (32), a ranjeno je još dvoje sugrađana.

Na značaj obilježavanja ovog datuma podsjetila je zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela,  koja je, između ostalog, istakla da će Grad Sarajevo i ubuduće njegovati kulturu sjećanja, te obilaziti mjesta stradanja kako ovakvi i slični zločini ne bi bili zaboravljeni.

Pored delegacije Grada Sarajeva, u znak sjećanja na nedužne civilne žrtve, cvijeće su položile i počast odale i porodice ubijenih, rodbina, prijatelji i građani, te predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, Udruženja civilnih žrtava rata KS, te učenici Srednje zubotehničke škole i Osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić“.

Obilježena  godišnjica masakra u ulici Mula Mustafe Bašeskije

Povodom obilježavanja 23. godišnjice masakra u ulici Mula-Mustafe Bašeskije do broja 64, delegacija Grada Sarajeva položila je cvijeće,  te zajedno sa drugim delegacijama svih nivoa vlasti, predstavnicima nevladinog sektora, te članovima porodica i prijateljima, minutom šutnje i učenjem Fatihe, odala počast stradalim Sarajlijama.

U ime Grada Sarajeva, cvijeće su položile i počast odale zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mira Jurić i Edina Gabela, te gradski vijećnik Velija Katica.

Na današnji dan, prije 23 godine, s agresorskih položaja iz pravca Trebevića ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm koja je pala na ulaz u Gradsku tržnicu i tom prilikom ubila 43 naša sugrađana, dok je 84 teže i lakše ranila.

Sa obilježavanja ovog tužnog događaja je, između ostalog, poručeno da su ovakva sjećanja uvijek bolna i svježa. “Od velike važnosti je sjećati se i razvijati kulturu sjećanja, učiniti sve da se ne zaboravi, tražiti pravdu ma koliko bila daleko. Oni koji su preživjeli treba da svjedoče i opominju da se nikad ne zaboravi”.

U ime Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995, Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja, podsjetio je na ovaj tužni dan, na stravičan zločin, kada su, na ovom mjestu,  ubijena i  tri dječaka, od 16, 13 i 15 godina.

Tog kobnog dana, od dejstava minobacačke granate ubijeni su Omer Ajanović, Hidajet Alić, Salko Alić, Zeno Bašević, Husein Baktašević, Sevda Brkan-Kruščica, Vera Brutus – Đukić, Halida Cepić, Paša Crnčalo, Mejra Cocalić, Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Dlouhi, Salko Duraković, Alija Dževlan, Najla Fazlić, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Herceglić, Jasmina Hodžić, Hajrudin Hozo, Jusuf Hašimbegović, Adnan Ibrahimagić, Ilija Karanović, Mesudija Kerović, Vehid Komar, Muhamed Kukić, Mirsad Kovačević, Hašim Kurtović, Ismet Klarić, Masija Lončar, Osman Mahmutović, Senad Muratović, Goran Poturković, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodžić, Hajro Šatrović, Samir Topuzović, Hamza Tunović, Ajdin Vukotić, Sabaheta Vukotić, Meho Zećo i Narima Žiga.