Senator Robert Joseph „Bob“ Dole dobitnik priznanja “Ključ Grada Sarajeva”

Danas je, u Vijećnici, održana hitna sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Nakon usvajanja prijedloga dnevnog reda, gradski vijećnici su, jednoglasno, usvojili Odluku o dodjeli priznanja „Ključ Grada Sarajeva“ Senatoru  Robertu Josephu „Bob“ Dolu.

Naime, Gradonačelnik Grada Sarajeva mr. Abdulah Skaka je, putem predsjedavajućeg Gradskog vijeća dr. Igora Gavrića, uputio Komisiji za izbor i imenovanja Gradskog vijeća prijedlog da se Senatoru Robertu Josephu “Bob” Dolu dodjeli priznanje „Ključ Grada Sarajeva“. Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća je razmotrila, te utvrdila Prijedlog Odluke i uputila ga Gradskom vijeću na razmatranje.

Američki senator Robert Joseph „Bob“ Dole jedan je od najvažnijih ličnosti u izgradnji čvrstih prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine, posebno Sarajeva kao glavnog grada sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Ugledni republikanski političar iz Kanzasa, tokom svoje cijele političke karijere, bio je vezan za našu zemlju i grad,  posebno u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali i u godinama rekonstrukcije i obnove. U tom periodu, Dole je bio snažni zagovornik vojne intervencije koja bi zaustavila rat i razaranje u Bosni i Hercegovini.

Prema relevantnim studijama, upravo Dolov angažman u Senatu i pritisak koji je vršio na tadašnju demokratsku administraciju, bili su presudni u odluci bivšeg predsjednika SAD Billa Clintona da, zajedno sa NATO snagama, pokrene vojnu intervenciju u Bosne i Hercegovine.

Pored toga, Dole je vrlo jasno i precizno javno okarakterizirao događaje u BiH kao agresiju i genocid. Njegov doprinos kao predsjednika Međunarodne komisije za nestale osobe bio je nemjerljiv u prvim godinama intenzivne potrage i identifikacije žrtava ratnih zločina.

Dole je u više navrata posjećivao Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, a njegov snažan politički glas kao bivšeg lidera većine u američkom kongresu podsticao je reforme i napredak Sarajeva i cijele države u protekle dvije decenije.

Dodjela priznanja „Ključ Grada Sarajeva“ je najbolji način da se Sarajevo kao glavni grad BiH, simbolično oduži senatoru Dolu za nesebičnu pomoć, zalaganje i borbu za istinu.

„Ključ Grada Sarajeva“ je priznanje koje se dodjeljuje afirmisanim i priznatim ličnostima, građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima koji su dali poseban doprinos razvoju i očuvanju civilizacijskih vrijednosti i poseban doprinos miru u svijetu. Dodjela „Ključa Grada Sarajeva“ simbolizira trajnu vezu Grada i građana Sarajeva sa ličnostima koje su zaslužile ovo visoko priznanje.“

Obilježena 26. godišnjica masakra u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i odavanjem počasti nevino ubijenim sugrađanima, obilježena je 26. godišnjica masakra počinjenog u ulici Hakije Turajlića do broja 39, na Dobrinji.

Tim povodom, u ime Grada Sarajeva, zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela odala je počast i položila cvijeće na mjesto stradanja.

Na tom mjestu je, od rasprskavajuće minobacačke granate ispaljene sa agresorskih položaja, poginulo 13 naših sugrađana, a 14 ih je teže i lakše ranjeno.

Tog tragičnog dana, dok su čekali u redu da naspu vodu iz bunara,  ubijeni su Ilham Jelovac, Ajdin Kirlić, Ljiljana Matić, Nedžiba Mehonić, Rahima Mehonić, Sedajeta Mehonić, Dragica Mićanović, Sulejman Selimović, Zoran Simić, Enisa Talić, Ibro Talić, Jasna Tvrtković i Stela Tvrtković.

S ovog mjesta je, između ostalog, poručeno kako je veoma važno podsjećati na opsadu Sarajeva i brojne patnje kojima su u tom periodu svakodnevno bili izloženi građani Sarajeva, bez osnovnih životnih uvjeta, izloženi stalnim granatiranjima.

Na mjestu počinjenog zločina koji se dogodio na današnji dan 1993. godine počast su odali, između ostalih, članovi porodica i prijatelji, delegacije Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, te predstavnici Unije civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo i Mjesne zajednice „Dobrinja B“.

Gradsko vijeće usvojilo odluke u cilju  realizacije Projekta obnove i rehabilitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 29. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“. Naime, Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini je, nakon uočenih poteškoća s kojima se susretao  u procesu  primjene Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 3/17-prečišćeni tekst i 49/17), predložio određena rješenja, te potrebu donošenja nove odluke. Tako je Gradsko vijeće Grada Sarajeva, nakon provedene javne rasprave, usvojilo Odluku o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ kako je predložena te, tokom diskusije, izmijenjena na prijedlog gradskog vijećnika Samira Fazlića.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Sporazuma o realizaciji Projekta rehabilitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, Odluku o davanju saglasnosti na prijedloge Ugovora o kupoprodaji nekretnina – Projekat obnove i rehabilitacije historijske građevine Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao Nacionalnog spomenika, te Odluku o davanju saglasnosti na prijedloge Ugovora o zakupu nekretnina – Projekat obnove i rehabilitacije historijske građevine Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao Nacionalnog spomenika, čime su stvoreni uslovi za realizaciju Projekta obnove i rehablitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu.

Potom je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je, u nastavku sjednice, usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2019. godini.

Zatim su gradski vijećnici primili k znanju Informaciju o aktivnostima Informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut veći broj inicijativa.

Sjećanje na ubijene sugrađane na mezarju Budakovići

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i odavanjem počasti, danas su, u ime Grada Sarajeva, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Edina Gabela i pomoćnica Gradonačelnika za lokalnu samoupravu i razvoj grada Dragana Solaković, odale počast i položile cvijeće na mezarju Budakovići.

Na tom mjestu je, prije 26. godina, tokom dženaze Fadili Karšić, od eksplozivnog dejstva granate ispaljene sa agresorskih položaja, ubijeno deset naših sugrađana, a troje ih je ranjeno.

12. juna 1993. godine ubijeni su Edhem Borovina, Salko Bradić, Osman Curić, Asim Džaferović, Amir Džanko, Asim Konaković, Sejdalija Kurtić, Kasim Pintol, Smail Sarač i Began Sarajkić.

Osim predstavnika Grada Sarajeva obilježavanju godišnjice prisustvovale su porodice ubijenih, te predstavnici Kantona Sarajevo, Općine Stari Grad i Udruženja civilinih žrtava rata KS.

 

 

Gradsko vijeće usvojilo Odluku  o Danu obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995.

Danas je u Vijećnici održana 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je tako što je Gradsko vijeće službenim obavještenjem Mandatno – imunitetske komisije upoznato o prestanku mandata gradskog vijećnika Vedrana Dodika.

Također, informacijom Mandatno – imunitetske komisije, Gradsko vijeće je službeno upoznato o dodjeli mandata gradskoj vijećnici Jašarević Almi koja je, davanjem svečane izjave, primila dužnost i stekla  prava i obaveze gradske vijećnice.

Potom su, gradski vijećnici, svojim odlukama, razriješili određene članove radnih tijela. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je nastavilo rad današnje sjednice tako što je usvojilo  Odluku o dopunama Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.

Zatim je usvojena Odluka o Danu obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995. Ovom Odlukom utvrđuje se 5. april kao Dan obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995. kako bi se, na  prigodan i dostojanstven način, obilježila najduža opsada jednog glavnog grada u savremenoj historiji ratovanja, te odala počast građanima Sarajeva ubijenim tokom opsade grada.

U nastavku sjednice je Gradonačelnik, ovlašteni Predlagač, tokom diskusije, povukao Prijedlog Odluke o provođenju Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen – obilježja i spomen – ploča na području Grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Tekuće rezerve za nabavku dva motocikla za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Prve policijske uprave.

Potom je  usvojena Odluka o kandidaturi Grada Sarajeva za kreativni grad filma UNESCO-a, kojom se daje saglasnost Gradonačelniku da preduzme sve aktivnosti u cilju zadovoljavanja uslova aplikacije i podnošenja validne dokumentacije za uspješnu kandidaturu Grada Sarajeva za status grada filma unutar Mreže kreativnih gradova UNESCO-a.

U nastavku zasjedanja, usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu. Putem izvještaja su gradski vijećnici upoznati o realizaciji različitih edukativnih, sportskih i rekreativnih projekata i programa, te ostalih aktivnosti koje su odgovorile ciljevima postojanja preduzeća što je, na kraju godine, rezultiralo pozitivnim poslovanjem. Tako je, između ostalog, nastavljena realizacija sistemske škole plivanja. Napravljen je pomak u 2018. godini, tako da je na ovaj način unaprijeđen sistemski oblik edukacije i kroz njega je u 2018. godini prošlo 3438 učenika. Komercijalnu školu plivanja u 2018. godni i pored organizovane sistemske škole plivanja pohađao je veliki broj polaznika. Svoje aktivnosti u Bazenu realizovao je veliki broj pravnih subjekata, 20 plivačkih klubova, pet vaterpolo klubova, te jedan ronilački klub. Kroz organizaciju nekoliko međunarodnih sportskih takmičenja, Preduzeće je u 2018. godini dodatno učinilo napore i u pravcu promocije vodenih sportova.

Usvojen je i Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2018. godini iz nadležnosti Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

Zatim je usvojen Izvještaj o realizaciji Konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola sa područja Grada Sarajeva u školskoj 2018/2019. godini. Značajno je napomnuti da je Grad Sarajevo, u školskoj 2018/2019. godini, dodijelio 294 stipendije, u ukupnom iznosu od 264.700,00 KM.

U nastavku sjednice usvojen je Izvještaj o provođenju Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo za 2018. godinu.

Gradski vijećnici su, na današnjoj sjednici, razmotrili Nacrt Plana djelovanja za mlade Grada Sarajeva te ga, zaključkom, uputili  u javnu raspravu u trajanju od  30 dana.

Primljena je k znanju Informacija o izgradnji biciklističke staze na potezu Nedžarići – Skenderija putem koje su gradski vijećnici upoznati sa daljim aktivnostima na realizaciji  jednog od značajnijih infrastrukturnih saobraćajnih projekata Grada Sarajeva.

Na kraju sjednice su, kao i obično,  razmatrane i podnesene određene vijećničke inicijative.

 

Pismo zahvale prof. dr. Franje Topića dobitnika „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“  u 2019. godini

 

Prof. dr. Franjo Topić, dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“  u 2019. godini za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti, uputio je predsjedavajućem Gradskog vijeća dr. Igoru Gavriću pismo zahvale koje prenosimo u cijelosti.

„Poštovani dr. Gavriću, poštovano Vijeće,

izuzetna mi je čast što sam između 46 dostavljenih prijedloga i 51 podrške prijedlozima, te između 28 kandidata za dodjelu Nagrade Grada Sarajeva uz g. Bogića Bogićevića i prof. dr. Fahrudina Smajlovića izabran za ovogodišnjeg dobitnika Nagrade i to u oblasti kulture i umjetnosti. Kroz svoj radni vijek dobio sam brojne nagrade i plakete, ali ova će uistinu zauzeti posebno mjesto i hvala Vam na tome. I kao što rekoh u svome obraćanju u velelijepnoj Vijećnici, pojedinac ne može ništa učiniti, zajedno ćemo učiniti čudesa. Pojedinac je naravno bitan kao nositelj odredenih ideja i konkretnog rada, ali čovjek je i društveno biće upućeno na zajednicu. Stoga je važno da i pojedinac radi za zajednicu i za opće dobro. Volio bih da svi radimo za sebe ali i za opće dobro tj. za zajednicu. Naše je samo ono što smo dali drugima. Radimo zajedničkim snagama na promicanju dobra, na sporazumijevanju ljudi, na harmoniziranju razlika i to je na Fakultetu i u Napretku donijelo i donijeti će još puno dobra. Želim da Sarajevo bude primjer ravnopravnosti građana svih vjera i naroda i pravog suživota, kao što je rekao i papa sv. Ivan Pavao II. Veliki, europski Jeruzalem. Neka Sarajevo i njegova uprava živi, cvjeta i raste!“

Uz izraze osobite zahvalnosti i uz srdačne pozdrave,

Prof. dr. Franjo Topić

Gradsko vijeće usvojilo  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“

 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 27. sjednici kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o davanju ovlaštenja za vršenje funkcije Predsjednika i dva člana Skupštine Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.

Gradski vijećnici su, cijeneći kvalitet i značaj, usvojili odluke o  sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i to 59. Internacionalni teatarski festival MESS 2019“, Međunarodni književni festival „57. Sarajevski dani poezije“,  „25. Sarajevske večeri muzike SVEM 2019“, XXXV Internacionalni festival Sarajevo „Sarajevska zima 2019“,  „23. Jazz Fest Sarajevo 2019“,  „10. Balet Fest Sarajevo 2019“,  „Sarajevo Big Band“,  „5. Festival dječije umjetnosti  FEDU 2019“, Međunarodni festival književnosti „Bookstan. No East. No West“.

Potom je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“, u dijelu koji se odnosi na smjernice za izradu Plana. Na ovaj način se otvara proces kojim se, između ostalog, omogućava izgradnja koncertne dvorane na jednoj od najatraktivnijih lokacija u samom centru grada, te nastavak izgradnje šetnice od Vilsonovog šetališta do Skenderije.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2018. godini. Organizacijom kulturnih manifestacija, kao što su internacionalni festivali i festivali kulture, u znatnoj mjeri se doprinosi afirmaciji grada Sarajeva, kao i ukupnom razvoju kulture na području Bosne i Hercegovine.

U nastavku sjednice, nakon široke diskusije, razmotren je Izvještaj o realizaciji EYOF-a 2019., detaljno obrazložen od strane direktora EYOF 2019. Senahida Godinjaka.  Gradski vijećnici su kroz izvještaje sektora Izvršnog komiteta ostvarili uvid o najznačajnijim događajima i aktivnostima koje su se dešavale na najvećem poslijeratnom sportskom takmičenju EYOF-u 2019. Usvojena je i Odluka o pokretanju postupka prestanka Društva sa ograničenom odgovornošću za realizaciju aktivnosti održavanja Zimskog Evropskog olimpijskog omladinskog festivala 2019. („EYOF 2019“ d.o.o.)

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o radu i poslovanju JP „Sarajevo“ d.o.o. za 2018. godinu  koji je podnijela Skupština ovog Javnog preduzeća. O Izvještaju je vođenja diskusija, te je konstatovano  da je aktivnost JP „Sarajevo” d.o.o. u 2018. godini, odgovorila ciljevima postojanja poduzeća, a  prije svega  što je, između ostalog,  ponovno otvorena obnovljena Sarajevska žičara. U toku 2018. godine na Sarajevskoj žičari je izdato preko 410.000 ulaznica, ostvareno preko 800.000 pojedinačnih vožnji, prevezeno preko 2.000 biciklista, te takvi rezultati svrstavaju Sarajevsku žičaru na mjesto jedne od najposjećnijih urbanih žičara u Evropi. Pored toga, Vijećnica je održala i potvrdila poziciju najboljeg prostora za održavanje društvenih, kulturnih i umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, te je, u protekloj godini, u Vijećnici organizovano blizu 90 kulturno-umjetničkih manifestacija, izložbi, konferencija za štampu, korporativnih evenata i sličnih dogadaja.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o. za 2017. godinu, te  Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća „Sarajevo“ d.o.o. za 2018. godinu.

Potom su, gradski vijećnici, usvojili Odluku o o raspoređivanju finansijskih sredstava iz dobiti Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.). Ovom odlukom raspoređuju se finansijska sredstva u iznosu od 1.200.000,00 KM iz neto dobiti Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.), na način da se sredstva u iznosu od 960.000,00 KM, usmjere na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na objektu zgrade željezničke stanice Bistrik u Sarajevu i sredstva u iznosu od 240.000,00 KM, na sufinansiranje projekta “Atelje-muzej Safet Zec”, s općinom Centar Sarajevo.

Dalje su gradski vijećnici usvojili Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI Sarajevo“ za 2018. godinu.

Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ te ga, zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Razmotren je, Nacrt Programa podizanja spomenika od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2019. godinu, te izmijenjen zaključkom Gradskog vijeća da se u Nacrt Programa uvrste i tri spomenika i to Esad Arnautalić, Dario Džamonja i Kemal Monteno, i upućen u javnu raspravu.

Zatim su gradski vijećnici razmotrili Informaciju o stanju na području obnove, održavanja i funkcije javnih šadrvana, fontana i drugih javnih česmi na području Grada Sarajeva, usvojili određene zaključke, te je primili k znanju.

Na kraju  sjednice, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Komisija za Statut i akte je uputila inicijativu da Gradonačelnik, u saradnji s nadležnim organima, preduzme potrebne mjere i aktivnosti na obnovi i zaštiti od daljeg propadanja i devastiranja stećaka koji se nalaze na lokalitetu između Ajfelovog mosta i mosta Skenderija.

Gradsko vijeće usvojilo Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2018. godine

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 26. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu. U Izvještaju  je prikazan rad Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu, te rad radnih tijela Gradskog vijeća. Izvještaj sadrži i pregled usvojenih odluka, zaključaka, izvještaja, razmotrenih informacija, te realizaciju vijećničkih pitanja i inicijativa.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, još nekoliko izvještaja. Tako je  usvojen Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2018. godine. Grad Sarajevo se opredijelio za realizaciju određenih projekata koji su građanima Sarajeva život u gradu učinili ugodnijim i sadržajnijim, a Grad Sarajevo prepoznatljivim u široj zajednici (Trebevićka žičara, stvaranje preduslova za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti „ARS AEVI“, stipendiranje učenika srednjih škola, priprema i organizacija Olimpijade mladih EYOF 2019. godine i sl.).

Potom su usvojeni Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2018. godinu, te Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za  period 01.01. – 31.12.2018. godine.

Dalje su gradski vijećnici razmotrili, te usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Kvadrant C – Marijin Dvor”, a u svrhu stvaranja uslova za izgradnju objekata Muzeja savremene umjetnosti “ARS AEVI”.

Gradski vijećnici nisu podržali proceduralni prijedlog da se Odluka o stavljanju van snage Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama razmatra u formi prijedloga, te razmatranje Prijedloga Odluke nije uvršteno u dnevni red sjednice.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva za 2019. godinu kojom će se realizovati inicijativa Gradskog vijeća da se stipendiraju svi učenici koji su aplicirali na raspisani poziv za stipendiranje, a koji zadovoljavaju propisane uslove.

U nastavku sjednice usvojen je Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2018. godini.

Gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o obilježavanju opsade Sarajeva, te ga, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju do 29.04.2019. godine.

Primljene su k znaju Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području Grada Sarajeva u školskoj 2017/2018. godini, te Informacija o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u školskoj 2018/2019.  godini.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja  i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako je, između ostalih, Odbor za društvene djelatnosti uputio inicijativu kojom se zadužuje Gradonačelnik da za sve osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, obezbijedi postavljanje postera kraljevske dinastije Kotromanić, autora Envera Imamovića.Ova inicijativa je usvojena, te je postala inicijativom Gradskog vijeća.

 

Prof.dr. Franjo Topić, prof. dr. Fahrudin Smajlović i Bogić Bogićević dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, maestro Michelangelo Pistoletto dobitnik priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“, a Sadeta Dervišević – Satka dobitnik  priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“

Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine danas je, u Vijećnici,  počela 25. sjednica Gradskog vijeća  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice po dnevnom redu započeo je tako što je Gradsko vijeće razmotrilo, te usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini sa zaključcima koji se  odnose na predlaganje rješenja za  donošenje nove Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“. Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” prof. dr. Velija Katica, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću Odbor uputio i utvrđene prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2019. godini predložio je Gradskom vijeću na razmatranje i konačno odlučivanje, jednog  kandidata u oblasti kulture i umjetnosti (prof. dr. Franjo Topić), jednog  kandidata u oblasti zdravsta i socijalne zaštite (prof. dr. Fahrudin Smajlović) i također jednog kandidata u drugim oblastima rada i stvaralaštva (Bogić Bogićević).

Gradsko vijeće je, tajnim glasanjem, odlučilo da su dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini  prof. dr. Franjo Topić – za doprinos u  oblasti kulture i umjetnosti, prof. dr. Fahrudin Smajlović – za doprinos u oblasti zdravsta i socijalne zaštite i Bogić Bogićević – za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva.

Zatim su, gradski vijećnici, usvojili Odluku o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva”  maestru Michelangelu Pistolettu.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva” Sadeti Dervišević – Satki.

Dobitnici nagrada i priznanja će se promovirati i nagrade će im uručiti Gradonačelnik i predsjedavajući Gradskog vijeća  na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila.

Na kraju sjednice gradski vijećnici su usvojili zaključak kojim se zadužuje gradonačelnik Grada Sarajeva da podnese krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca radi skrnavljenja Spomen parka “Vraca”.

   

   

  

Gradsko vijeće je, svojim zaključkom, osudilo i napad na povratnika koji se, nedavno, desio u gradu Prijedoru.

 

Mirjana Karanović, Krunoslav Cigoj (posthumno) i Chris Smith dobitnici priznanja “Počasni građanin Grada Sarajeva”, Ivo Štandeker (posthumno), prof.dr. Jasmin Džindo (posthumno) i Muhamed Bikić dobitnici priznanja “Plaketa Grada Sarajeva”,  Malonogometna  Reprezentacija BiH osoba sa dijabetesom dobitnik  nagrade „Sarajevska pahuljica”, a Elvir Karalić nagrade „Graham Bamford“

Danas je u Vijećnici održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, Predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, uručio zahvalnice Ensadu Kormanu, zamjeniku direktora Federalne uprave policije i komesaru Mevludinu Haliloviću za uspješnu saradnju i kontinuranu podršku projektima Grada Sarajeva. FUP i policija KS dali su ogroman doprinos sigurnom održavanju manifestacija od značaja za grad Sarajevo, poput Nove godine na otvorenom i EYOF-a.

Rad sjednice po dnevnom redu, započeo je tako što je Gradsko vijeće, svojim odlukama, razriješilo određene članove radnih tijela. Također, usvojene su Odluke o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti i ovlaštenja Gradonačelniku i Pravobranilaštvu Grada Sarajeva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa objekta Zgrade Željezničke stanice Bistrik u cilju pristupanja realizaciji Projekta obnove i rehabilitacije historijske građevine – Zgrada željezničke stanice Bistrik u Sarajevu kao nacionalnog spomenika. Naime, Grad Sarajevo će, s obzirom na trenutno stanje, pristupiti obnovi i rehabilitaciji objekta Zgrade Željezničke stanice Bistrik koja je 2006. godine proglašena nacionalnim spomenikom.

Dalje su gradski vijećnici usvojili odluke da se Mirjana Karanović, Krunoslav Cigoj (posthumno) i Chris Smith proglase Počasnim građanima grada Sarajeva. U Odluci  o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva je propisano, između ostalog, da se „Počasnim građaninom” može proglasiti građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promociji Grada, unaprijeđenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostanstvu, te strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Grada, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa, na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

Ivo Štandeker (posthumno), prof.dr. Jasmin Džindo (posthumno) i Muhamed Bikić su, na današnjoj sjednici, proglašeni dobitnicima priznanja „Plaketa Grada Sarajeva”. „Plaketa Grada Sarajeva” je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim licima za doprinos razvoju Grada u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva i drugim oblastima života i rada”.

Usvajanjem Odluke o dodjeli nagrade „Sarajevska pahuljica“ Malonogometnoj Reprezentaciji BiH osoba sa dijabetesom, nastavljen je rad sjednice. “Sarajevska pahuljica je Nagrada koja se dodjeljuje mladim osobama u životnoj dobi do navršenih 30 godina starosti, te redovnim učenicima i studentima sa područja grada Sarajeva, kao pojedincima i grupama, koji su ostvarili izuzetne rezultate na očuvanju i unaprijeđenju općedruštvenih vrijednosti, kao i u nastavnim i vannastavnim aktivnostima”.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ Elviru Karaliću. Nagrada „Graham Bamford“ se dodjeljuje „pojedincima, građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima, za iskazanu izuzetnu građansku hrabrost, solidarnost, humanost i altruizam“.

Dalji rad Gradskog vijeća nastavljen je usvajanjem Odluke o utvrđivanju Javnog interesa i pristupanju realizaciji Projekta izgradnja ski staze Trebević i pratećih objekata, a u cilju revitalizacije Trebevića i povećanja turističke ponude u našem gradu.  Idejni koncept ski staze Trebević podrazumijeva samu ski stazu, vertikalni transport (ski lift) i sistem vještačkog zasnježivanja.

Nakon provedene javne rasprave, na današnjoj sjednici, usvojene su Odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo i Odluka o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo.  Organizacijom kulturnih, odnosno sportskih manifestacija, u znatnoj mjeri se doprinosi afirmaciji grada Sarajeva, a i ukupnom razvoju kulture i sporta na području Bosne i Hercegovine.

Potom su gradski vijećnici usvojili  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Švrakino selo – Aneks“. Radi se o izmjeni obuhvata Regulacionog plana “Švrakino selo- Aneks” na način da se obuhvata projektovana trasa Južne longitudinale, te se na taj način usaglašava sa granicom susjednog Regulacionog plana „Švrakino selo —Centar”.

Potom je razmotren i usvojen Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2018. godini.

Dalje su, gradski vijećnici, razmotrili Nacrt Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1-Marijin Dvor“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1-Marijin Dvor“, kao i  Nacrt Odluke o provođenju Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen – obilježja i spomen- ploča na području Grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo,  te ih, zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Na kraju sjednice su, kao i obično, upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Samir Fazlić, ispred Kluba gradskih vijećnika Naše stranke, uputio više vijećničkih pitanja i inicijativa među kojima je i inicijativa da svaka naredna sjednica Gradskog vijeća započinje intoniranjem himne BiH.

Gradski vijećnik Vedad Deljković je uputio inicijativu da Grad Sarajevo stipendira sve učenike koji su aplicirali na raspisani poziv za stipendiranje, a koji zadovoljavaju propisane uslove, te da u tom cilju Gradonačelnik osigura potrebna novčana sredstva preraspodjelom ili na drugi njemu prihvatljiv način.

Ove inicijative su usvojene, te su postale inicijativama Gradskog vijeća.