Prof. dr. sci. Branislava Draženović rođ. Peruničić dobitnica pojedinačne, a Udruženje „Renesansa” kolektivne ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 37. sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini.

Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” Adi Škaljić, u svom izlaganju upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Odbor je, uz izvještaj, Gradskom vijeću uputio i utvrđene prijedloge odluka za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2024. godini razmotrio je pristigle  prijedloge za dodjelu Nagrade, te Gradskom vijeću uputio na razmatranje i konačno odlučivanje dva prijedloga odluka za dodjelu pojedinačne Nagrade i dva prijedloga odluka za dodjelu kolektivne Nagrade.

Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, između dva predložena kandidata za dodjelu pojedinačne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2024. godini: prof. dr. sci.  Branislava Draženović rođ. Peruničić, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblasti nauke i obrazovanja i  Zdravko Čolić, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblasti kulture i umjetnosti, odlučilo da je dobitnik pojedinačne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2024. godini   prof. dr. sci.  Branislava Draženović rođ. Peruničić.

Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, između dva predložena kandidata za dodjelu kolektivne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2024. godini: Udruženje „Renesansa”, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblasti zdravstva i socijalne zaštite i Udruženje „Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca“, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u drugim oblastima rada i stvaralaštva, odlučilo da je dobitnik  kolektivne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2024. godini  Udruženje „Renesansa”. 

Dobitnici nagrada će se promovisati i nagrade će im uručiti gradonačelnica i predsjedavajući Gradskog vijeća na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća, u povodu Dana grada Sarajeva – 06. aprila.

Na prijedlog gradskog vijećnika Dragana Stevanovića usvojen je zaključak da se pristupi izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, s tim da Gradsko vijeće Nacrt Odluke uputi u široku javnu raspravu.

There are no comments yet.

Leave a Reply