Predsjedavajući Ademović posjetio Franjevački provincijalat Bosne Srebrene

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, općinski i gradski vijećnik dr. Samir Bejić i  bivši kantonalni ministar kulture i sporta Samir Avdić, posjetili su Franjevački provincijalat Bosne Srebrene na Kovačićima.

Ovom sastanku, koji je upriličen na inicijativu dr. Samira Bejića, prisustvovali su provincijal fra Zdravko Dadić, fra Vinko Sičaja, ekonom Provincije, fra Emanuel Josić, profesor na Franjevačkoj teologiji i fra Damir Pavić, tajnik Provincije.

Provincijal Dadić upoznao je prisutne sa djelovanjem bosanskih franjevaca u Bosni i Hercegovini i svijetu, te predstavio djelovanje svih franjevačkih institucija i drugih organizacija koje djeluju u zgradi franjevačkog samostana na Kovačićima.

Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom između franjevaca u Sarajevu i vlasti na svim nivoima grada, te nadu da će se saradnja i pomoć nastaviti i u budućnosti.

Upoznao je prisutne s planovima obnove nedovršenog dijela zgrade i sportskog igrališta u okviru franjevačkog kompleksa na Kovačićima.

Provincijal Dadić je predložio da sarajevske vlasti i Provincija Bosna Srebrena budu nositelji zajedničke inicijative kojom bi osmislili način odavanja počasti fra Matiji Divkoviću, bosanskom franjevcu koji je prvi napisao i štampao knjigu na bosančici.

Prilikom susreta  sa predstavnicima Franjevačkog provincijalata, učesnici sastanka su iskazali svoju namjeru da, u okviru svojih mogućnosti, podrže daljnji rad Franjevačkog provincijalata Bosne Srebrene, kao i planirane aktivnosti na realizaciji stvaranja boljih uslova za rad ove ustanove.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply