Održana 32. sjednica: Usvojen rebalans Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu

 

Danas je u Vijećnici održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva započeo je razmatranjem i jednoglasnim usvajanjem Deklaracije o osudi nasilja protiv civila u pojasu Gaze i  Izraelu, a na  prijedloga gradskog vijećnika Tonija Vukadina.

Uslijedilo je odlučivanje o razrješenju, odnosno imenovanju  određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Odlukom Gradskog vijeća, danas je formiran Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2024. godini koji će, već sredinom sljedećeg mjeseca, započeti s pripremnim aktivnostima.

Odlukama Gradskog vijeća, danas, su dobitnici priznanja  „Počasni građanin Grada Sarajeva“ postali Gervasio Sánchez,  Riccardo Muti te Francois Tanguy (posthumno), a dobitnici priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ Tea Temim te  Goran Bubalo (posthumno).

Gradsko vijeće je, na prijedlog gradonačelnice, razmatralo i jednoglasno usvojilo Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu. Rebalans je donesen, prije svega, radi uvrštavanja u budžet prihoda na osnovu ostvarene dobiti  JP Sarajevo d.o.o. u 2022. godini i namjenskih grantova drugih nivoa vlasti, te prenamjene kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i  uvrštavanja izdataka na koje se usmjeravaju ova sredstva. Također,  uravnoteženi su i redovni prihodi Grada Sarajeva sa novim procjenama za period do kraja tekuće godine. Predloženi materijal je, prije usvjanja, izmijenjen i dopunjen rješenjima iz prihvaćenih amandmana koje su podnijeli gradonačelnica kao ovlašteni predlagač, te predsjedavajući Gradskog vijeća a koji je predložio da se u rebalansu Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu planiraju sredstva za podršku radu ženskim sportskim klubovima koji su ostvarili značajne sportske rezultate. Prihvaćeni su i amandmani Odbora za budžet i finansije, amandmani  gradskog vijećnika Vedada Deljković te gradskog vijećnika Adija Škaljića koji je predložio planiranje sredstava za sufinansiranje izgradnju skate parka u Općini Novo Sarajevo još u ovoj godini. Odbor za budžet i finansije je također podnio amandmane koji su prihvaćeni, a među kojima je i planirannje  sredstava za podršku KUD Lola a posebno za organizaciju sekcija u osnovnim školama.

Na prijedlog gradonačelnice, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju Projektu rekonstrukcije vrtića Kolibri, kojom su značajno povećana sredstva koja je potrebno izdvojiti  za realizaciju ovog projekta. Nakon uvodnog izlaganja gradonačelnice, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o ustupanju na privremeno korištenje motornog vozila marke Mercedes Benz Sprinter, kao i Odluka o davanju saglasnosti na sponzorstvo javnog dočeka Nove 2024. godine u Sarajevu.

Nakon uvodnog izlaganja predsjedavajućeg Gradskog vijeća, Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajevo za potpisivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama između MOK-a, OK BIH i Grada Sarajeva u povodu obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. godine.

Gradsko vijeće je danas usvojilo i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Opštine Bar, Crna Gora i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje „Memoranduma o razumijevanju između Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina, i Grada Annapolisa, američka savezna država Maryland“ koji je gradonačelnica dodatno obrazložila u uvodnom izlaganju.

Gradski vijećnici su usvojili i Izvještaj o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, uz sugestiju gradskog vijećnika Dragana Stevanovića da se preispita odluka kako bi se dala mogućnost neformalnim grupama legalno korištenje imena Sarajeva uz ispunjenje određenih uslova.

Usvojeni su i zaključci kojima se u javnu raspravu upućuju nacrti Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2024. godinu, Program međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2024. godinu te, nakon uvodnog izlaganja gradonačelnice te rasprave, i  Program podizanja spomenika i umjetničkih skulptura od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2024. godinu.

Poslije uvodnog izlaganja predsjedavajućeg Ademovića, podnosioca informacije, Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o realizaciji Odluke o pristupanju projektu osnivanja naučno-istraživačke infrastrukture „Tech4Green”. Zatim je pravobranilac Grada Sarajeva, kao obrađivač,  obrazložio zaključke Administrativne i Komisije za Statut i akte, predložene s ciljem završavanja građenja objekta „Vidikovac” na Trebeviću. Poslije široke rasprave, donesen je zaključak kojim su zaduži JP Sarajevo i Pravobranilaštvo Grada Sarajeva da poduzmu određene aktivnosti s ciljem što skorijeg završavanja građenja objekta „Vidikovac” na Trebeviću i da o njihovoj realizaciji izvijeste Gradsko vijeće  do sljedeće sjednice.

Također, Gradsko vijeće je  danas primilo k znanju Informaciju o radu Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. godine za period od osnivanja Odbora do 06.10.2023. godine.

U nastavku zasjedanja Gradsko vijeće je primilo k znanju  Informaciju o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama, Informaciju o implementaciji Plana djelovanja za mlade, Informaciju o saradnji između Grada Sarajeva i Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine i Informaciju o saradnji između Grada Sarajeva, Nevladine organizacije „Naša perspektiva“ i Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA).

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je predsjedavajući Ademović uputio inicijativu da Grad Sarajevo nagradi uspjeh Reprezentacije BiH u sljedećoj odbojci za nedavno osvojenu 11. titulu prvaka Evrope.

Gradski vijećnici iz reda Opštinskog vijeća Novo Sarajeva su postavili niz pitanja u vezi sa izgradnjom biciklističke staze u obuhvatu regulacionog plana „Hrasno I“.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply