Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva usvojena Odluka o pristupanju Projektu osnivanja naučno-istraživačke infrastrukture “Tech4Green”

Danas je održana 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Sjednica je započela usvajanjem odluka o razrješenju i izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Zatim je usvojena Odluku o imenovanju članova Komisije za dodjelu u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva za mandatni period Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

U daljem toku sjednice, usvojena je i Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva „SARAJEVO” d.o.o kao i Odluka o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP “Sarajevo” d.o.o.), na period do tri mjeseca.

Na prijedlog gradskog vijećnika Adija Škaljića, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je razmatralo i usvojilo  Odluku o dopuni Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo. Grad će od danas svake godine 2. marta obilježavati i „Dan nulte diskriminacije“ koji je podrška globalnom pokretu solidarnosti za okončanje svih oblika diskriminacije, dan  kada se naglašava pravo svakoga na dostojanstven i produktivan život. To je dan  u kome se ističu ljudska prava,  naglašava potreba inkluzije, suosjećanje i mir.

Na prijedlog Gradonačelnice, usvojena je Odluka o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Udruženje Međunarodni forum Bosna čije je djelovanje usmjereno ka  jačanju svijesti bh. društvene i državne cjelovitosti  na osnovama povjerenja, otvorenosti i demokratije,  kao i istraživanju u svim prodručjima društvenog života koja se tiču stabilizacije bosanske kulturne, političke i ekonomske usmjerenosti prema harmoničnom političkom projektu, vršeći tako misiju jačanja tolerancije i razvoja demokratskog društva kao vrijednosti od posebnog interesa.

Na prijedlog predsjedavajućeg Jasmina Ademovića, usvojena je Odluka o pristupanju Projektu osnivanja naučno-istraživačke infrastrukture “Tech4Green”. U uvodnom izlaganju predsjedavajući Gradskog vijeća je istakao:

“Traganje za odgovarajućim rješenjem, u komunikaciji s domaćim i međunarodnim partnerima, s ciljem kreiranja potpuno novog koncepta objekta Vidikovac na Trebeviću, rezultiralo je idejom  uspostave naučno-istraživačke infrastrukture  koja bi bila smještena u objektu Vidikovac na Trebeviću. Ova ideja je rezultat saradnje Grada Sarajevo i Verlab Instituta, sa predstavnicima  Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu te Delegacije EU u BiH koji su prepoznali značaj i potencijal ovog projekta.”

Njegovom realizacijom uz podršku EU kroz odgovarajuće instrumente,  Grad Sarajevo će dobiti najsavremeniju naučno-istraživačku infrastrukturu koja uključuje računar visokih performansi i druge tehnološke alate neophodne za osiguravanje i podsticanje daljnjeg procesa digitalne transformacije, razvoja novih tehnologija i inovacija, što je  neophodno za daljnji razvoj akademske i poslovne zajednice, ne samo Grada Sarajeva, već i cijele Bosne i Hercegovine, a objekt Vidikovac na Trebeviću će dobiti odgovarajuću namjenu.”

Danas su gradski vijećnici usvojili i Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Anex-a Sporazuma o posudbi izložbenih eksponata iz J.P. „FILMSKI CENTAR SARAJEVO“ d.o.o. –  podružnica „MUZEJ BH FILMA“- postavka „Valter brani Sarajevo“. Ovim su stvoreni uslovi za otvaranje postavke građanima i gostima grada.

Na prijedlog gradonačelnice, po hitnom postupku je danas razmatrana i usvojena Odluka o obustavi projekcije sadržaja na fasadi nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine – Gradska vijećnica u Sarajevu. Cijeneći, naročito, potrebu jednakog pristupa u pogledu podnesenih zahtjeva za projekcije na fasadi Vijećnice, pri tome i imajući u vidu značaj koje Gradska vijećnica ima za Grad Sarajevo i državu, čemu svjedoči Odluka o proglašenju Vijećnice nacionalnim spomenikom od značaja za Bosnu i Hercegovinu, predloženo je da se na ovom objektu obustave projekcije bilo koje vrste, osim onih od značaja za državu i Grad Sarajevo.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2023. godini, a zatim i  Izvještaj o realizaciji Zaključaka Gradskog vijeća Grada Sarajeva od početka mandata trenutnog saziva Gradskog vijeća (24.03.2021. godine) do dana usvajanja Zaključaka Gradskog vijeća Grada Sarajeva, odnosno do 29.03.2023. godine te Izvještaj Pravobranilaštva Grada Sarajevo o realizaciji Zaključaka Gradskog vijeća Grada Sarajevo.

Gradski vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji Projekta „Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)“ za 2022. godinu.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je nakon detaljnog uvodnog izlaganja i rasprave, primilo k znanju Informaciju o statusu regulacionih planova koji su u proceduri u Gradu Sarajevu, čiji je predlagač gradonačelnica Grada Sarajeva.

Na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog vijeća, usvojen je i zaključak sljedećeg sadržaja:

„Zadužuje se gradonačelnica da preispita odluke o pristupanju izradi regulacionih planova iz nadležnosti Grada Sarajeva i predloži Gradskom vijeću izmjene i dopune  u dijelu koji se odnosi na  utvrđivanje režima zabrane građenja, a u kontekstu  rokova propisanih Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.“

Upućena su vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Između ostalog, Gradsko vijeće je podržalo inicijativu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Kantona Sarajevo za stvaranje ustavnog osnova za direktni izbor gradonačelnika Grada Sarajeva, te je inicijativa postala inicijativom Gradskog vijeća.

Na kraju sjednice predsjedavajući Ademović je uputio čestitku u povodu nadolazećeg Kurban Bajrama.

Neposredno poslije sjednice gradski vijećnici su i uposlenici Grada Sarajeva pristupili dobrovoljnom davanju krvi, a što je akcija realizirana po inicijativi sa prethodne sjednice Gradskog vijeća.

There are no comments yet.

Leave a Reply