Ekspert Evropske komisije Fabianek zainteresovan za gradski projekat „Tech4Green“

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović jučer je ugostio Bernharda Fabianeka iz Evropske komisije, višeg eksperta Generalnog direktorata za istraživanje i inovacije.

Predsjedavajući Ademović upoznao je gosta sa projektom „Tech4Green“, naučno-istraživačkim centrom koji će biti smješten u objektu Vidikovac i koji će Sarajevu i Bosni i Hercegovini pružiti sve uvjete potrebne za ubrzani razvoj naučne i poslovne zajednice, centrom sa najmodernijom naučno-istraživačkom i tehničkom infrastrukturom, a sve u skladu sa donesenom Odlukom Gradskog vijeća o pristupanju ovom projektu iz mjeseca juna tekuće godine.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović istakao je da je ovaj projekat  rezultat saradnje Grada Sarajeva i Verlab Instituta sa predstavnicima Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu te Delegacije EU u BiH koji su prepoznali značaj i potencijal ovog projekta.

Obišli su prostor na Vidikovcu koji će dobiti namjenu u skladu sa nadležnostima Grada Sarajeva i potrebama šire društvene zajednice.

Gospodin Fabianek posebno je bio zainteresovan za plan o smještaju računara visokih performansi, tzv. superkompjutera u objektu Vidikovac, a koji će biti značajna podrška ukupnom razvoju zajednice.

U diskusiji je razmatrano daljnje razvijanje projekta. Razgovarano je i o mogućnostima apliciranja na fondove i projekte Evropske unije, a koji mogu pomoći u provedbi projekta „Tech4Green“, kao i o mogućnostima uključivanja drugih potencijalnih partnera u ovaj projekat.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply