Akademik Kemal Hanjalić dobitnik pojedinačne, a Komora medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo kolektivne ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2023. godini

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 25. sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2023. godini. Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” Adi Škaljić, u svom izlaganju upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Odbor je, uz izvještaj, Gradskom vijeću uputio i utvrđene prijedloge odluka za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2023. godini.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2023. godini razmotrio je pristigle  prijedloge za dodjelu Nagrade, te Gradskom vijeću uputio na razmatranje i konačno odlučivanje dva prijedloga odluka za dodjelu pojedinačne Nagrade i jedan prijedlog odluke za dodjelu kolektivne Nagrade.

Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, odlučilo da je dobitnik pojedinačne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2023. godini akademik Kemal Hanjalić, za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja. 

Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, odlučilo da je dobitnik kolektivne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2023. godini Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo, za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite.

Dobitnici nagrada će se promovisati i nagrade će im uručiti gradonačelnica i predsjedavajući Gradskog vijeća  na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća, u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila.

There are no comments yet.

Leave a Reply