Održana 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su razmotrili razloge i odlučili da uvaže  ostavku koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Dragan Stevanović.

U nastavku sjednice gradski vijećnici su usvojili odluke o razrješenju određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća. S tim u vezi, usvojene su i odluke o izboru novih članova ovih radnih tijela.

Gradsko vijeće je usvojilo odluke o davanju saglasnosti na Program aktivnosti za Dan obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995. te Program aktivnosti za Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici,  za 2024. godinu.

Na današnjoj sjednici Gradsko vijeće je dalo saglasnost na tekst kojim će pobratimski Grad Magdeburg (SR Njemačka) odati počast žrtvama i preživjelim opsade grada Sarajeva. Baner sa tekstom kojim se odaje počast žrtvama i preživjelim opsade Sarajeva, Odlukom Gradskog vijeća Grada Magdeburga, bit će postavljen u dvorani pobratimskih gradova.

U nastavku zasjedanja usvojena je Odluka o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva i Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

U cilju nastavljanja tradicije afirmacije pozitivnih umjetničkih vrijednosti kod najmlađe populacije, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine izrazila je namjeru da ponovo organizuje dječiji festival „Mali šlager” i isti održi prvog dana proljeća 2024. godine. Grad Sarajevo će, u skladu sa svojim objektivnim mogućnostima, pružiti finansijsku pomoć i podršku dječijem festivalu „Mali šlager” te će određena finansijska sredstva za ove svrhe planirati u Budžetu Grada Sarajeva za 2024. godinu.

Usvojena je i Odluka o pokretanju postupka prodaje transportnih kutija/sanduka u vlasništvu Grada Sarajeva putem javnog nadmetanja-licitacije, a koji su korišteni za prijenos umjetnina iz kolekcije Ars Aevi.

Potom je usvojena Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva (JP „Sarajevo“ d.o.o.).

Nakon široke diskusije gradskih vijećnika, Gradsko vijeće Grada Sarajeva nije usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o generalnom sponzorstvu s NLB Bankom d.d. Sarajevo i davanju ovlaštenja gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje istog.

Razmotren je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za II kvartal (01.01.-30.06.2023. godine).

Primljene su k znanju informacije o radu i poslovanju JP „Sarajevo“ d.o.o. i JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. za period 01.01.-30.06.2023. godine. Potrebno je istaći da je JP Sarajevo“, u prvoj polovini tekuće godine, ostvarilo više nego očekivan pozitivan rezultat, dok je JP „Olimpijski bazen Otoka“ ostvarilo određenu dobit, što je najbolji polugodišnji rezultat poslovanja od osnivanja ovog Preduzeća.

Gradski vijećnici su iz Informacije o radu i poslovanju Javne ustanove „Gradski Muzeji“, za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine, upoznati o intenzivnim aktivnostima do završetka glavnog projekta za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi te daljnjim procesima vezanim za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti. Upoznati su i sa postavkom Kolekcije Ars Aevi za posjetioce u izložbenom prostoru Vijećnice, afirmacijom i prezentacijom kolekcije Ars Aevi i drugim aktivnostima ove javne ustanove. Informacija je primljena k znanju.

Primljena je k znanju i Informacija o aktivnostima gradonačelnice Grada Sarajeva usmjerenim ka sveobuhvatnoj borbi protiv nasilja. U povodu razmatranja Informacije, Gradsko vijeće je svojim zaključkom podržalo aktivnosti gradonačelnice Grada Sarajeva usmjere ka sveobuhvatnoj borbi protiv nasilja.  Uputilo je sugestiju gradonačelnici da, u direktnoj komunikaciji sa subjektima na koje se odnose prijedlozi, sugestije i inicijative, sadržane u zaključcima gradonačelnice iz informacije, insistira na njihovoj realizaciji.

Primljena je k znanju i Informacija o potpisivanju „Deklaracije gradonačelnika iz New Yorka“.

Potom su upućena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Tako je, između ostalih, usvojena inicijativa predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića da gradonačelnica Grada Sarajeva pripremi poseban program za obilježavanje 25. novembra, koji će, pored centralnog događaja – Svečane akademije imati i druge sadržaje. U obrazloženju inicijative je navedeno da je neophodno da, kao glavni grad Bosne i Hercegovine, Grad Sarajevo da veći značaj ovom velikom datumu kojim se obilježava obnova državnosti BiH, a posebno uzimajući u obzir da se ove godine obilježava 80. godišnjica prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a.

Usvojena je i inicijativa gradskog vijećnika Vedada Deljkovića da gradonačelnica, prilikom utvrđivanja Prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu – Rebalansa Budžeta, a najkasnije prilikom sačinjavanja Nacrta, odnosno Prijedloga Budžeta Grada Sarajeva za 2024. godinu, planira sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM, putem kojih će se poboljšati i osigurati nesmetan rad i funkcionisanje sigurnih kuća širom BiH, kao vid podrške Grada Sarajeva ženama – žrtvama nasilja.

There are no comments yet.

Leave a Reply