Obilježen 5. februar – Dan sjećanja na sve ubijene i ranjene građane grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992.-1995. godine i 29. tužna godišnjica stradanja Sarajlija na pijaci Markale

Prošlo je 29 godina od zločina na Markalama.

Zajedničkom komemorativnom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Grada Sarajeva i općinskih vijeća i polaganjem cvijeća, obilježen je Dan sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992.-1995.

Petog februara 1994. godine, od granate ispaljene sa agresorskih položaja sa područja sela Mrkovići, na pijaci Markale je ubijeno 68 naših sugrađana, dok je 142 teže ili lakše ranjeno.

Delegacija Grada Sarajeva koju su činili zamjenici gradonačelnice Haris Bašić i Anja Margetić, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Dragan Stevanović te gradski vijećnici, odala je počast i položila cvijeće na spomen-obilježje.

Poručeno je kako se ovakav zločin nikada ne smije zaboraviti, te da se kultura sjećanja mora njegovati.

Tog dana na pijaci Markale ubijeni su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

There are no comments yet.

Leave a Reply