Održana Treća sjednica Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice ZOI održanih 1984. u Sarajevu: Ministri iz Vlade Kantona Sarajevo dali snažnu podršku obilježavanju ove značajne manifestacije

Danas je održana Treća sjednica Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih 1984. u Sarajevu.

Predsjedavajući Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice ZOI održanih 1984. u Sarajevu Jasmin Ademović,  informisao je prisutne o aktivnostima rukovodstva Odbora i Grada Sarajeva na organizaciji manifestacije od prošle sjednice Odbora. Odbor je nastavio s radom s ciljem konačne formulacije Okvirnog programa.

Sjednici Odbora su prisustvovali i ministri  u Vladi Kantona Sarajevo Kenan Magoda, Admir Katica i Zlatko Mijatović.

Predsjedavajući Odbora se zahvalio ministrima na snažnoj podršci ovoj manifestaciji te spremnosti da učestvuju u organizaciji i realizaciji projekta. Posebno je izdvojio dosadašnje aktivnosti Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, na čelu sa ministrom Kenanom Magodom, kao i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, na čelu sa Zlatkom Mijatovićem te spremnost Ministarstva  unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, na čelu sa ministrom Admirom Katicom, za profesionalnu podršku manifestaciji.

Današnjoj sjednici Odbora je prisustvovao i Ahmed Karabegović, generalni sekretar Organizacionog odbora XIV Zimskih olimpijskih igara (ZOI), koje su od 8. do 19. februara 1984. godine održane u Sarajevu. U svom obraćanju, podsjetio je na značajne ljude i događaje povezane sa ZOI 84.

Istakao je da je program koji razvija ovaj Odbor, do sada, najsadržajniji program obilježavanja godišnjice ZOI 84 te dao određene ideje za dalje razvijanje programa obilježavanja  40. godišnjice, posebno u dijelu Modula memorije.

Na kraju se predsjedavajući Odbora zahvalio Ahmedu Karabegoviću na prisustvu i značajnim sugestijama koje će doprinijeti daljem radu Odbora i razvijanju Programa.

There are no comments yet.

Leave a Reply