Konstituisan Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini

Danas je na Konstituirajućoj sjednici koju je sazvao i otvorio predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, konstituisan Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini.

Predsjedavajući Ademović se obratio članovima Odbora i ukazao na značaj Nagrade te između ostalog istakao: “Radi se o najvišem priznanju Grada Sarajeva i mi gradski vijećnici ovoj nagradi, pa tako i Odboru i ukupnom procesu odlučivanja o dodjeli nagrade, dajemo poseban značaj“.

Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini čine istaknuti javni djelatnici: akademik Kemal Hanjalić, prof.dr. Hadžan Konjo, Mirsada Murtić, dr.sc., prof.dr. Jasmina Selimović, prof.dr. Amela Mustafić i prof.dr. Ifet Mahmutović, te članovi Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća: dr.sc.Mirela Džehverović, Biljana Lazarević, Muamer Mekić,  Almedin Miladin,  Drago Jurić, Adi Škaljić koji je izabran za predsjedavajućeg Odbora i Vedad Deljković koji je izabran za zamjenika predsjedavajućeg Odbora.

Odbor je usvojio Poslovnik o radu sa postupkom razmatranja prijava, dinamiku rada i druge radne dokumente.

Također, Odbor je utvrdio tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini  koji će, u skladu sa usvojenom dinamikom, biti objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada Sarajeva, Gradskog vijeća Grada Sarajeva i u sredstvima javnog informisanja.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply