Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović otvorio Devetu internacionalnu konferenciju „Sarajevo i svijet“

Danas je predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, u Bošnjačkom institutu u Sarajevu, otvorio Devetu internacionalnu konferenciju „Sarajevo i svijet“, koja se održala u organizaciji Međunarodnog foruma Bosna i Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

U svom pozdravnom obraćanju predsjedavajući Ademović je istakao da mu je posebna čast biti dio ovakvih susreta koji su postali istinski važna tradicija, a od kojih očekujemo podršku percepciji  Bosne i Hercegovine, kao države svih njenih građana, a Sarajeva kao njenog glavnog grada i značajnog regionalnog centra.

Naša misija je bila i ostala ista: demokratsko, pravedno, i otvoreno društvo i čvrsto opredjeljenje za evropsku bosanskohercegovačku i sarajevsku budućnost, rekao je Ademović, te podsjetio da Međunarodni forum Bosna svoje djelovanje, još od 1997. godine, temelji na dijalogu, kulturnom naslijeđu i zaštiti ljudskih prava i demokratije.

Istakao je značaj  rasprava koje će se na ovogodišnjoj Konferenciji voditi, sa istaknutim govornicima, na aktuelne teme u vremenu tranzicije, odbrane bosanskohercegovačke državnosti, društva i budućnosti. Ponosni smo na 250 godina balade Hasanaginica u svijetu, a knjiga “Tajna Hasanaginice” Rusmira Mahmutćehajića, upravo tome i svjedoči.

Samo kvalitetnom edukacijom i otvorenom komunikacijom možemo postati jak stub svoje domovine i doprinijeti osnaživanju istinskih civilizacijskih vrijednosti, dodao je Ademović.

Na kraju je svim učesnicima poželio uspješan rad na konferenciji te kvalitetan i produktivan dijalog koji će dugoročno doprinijeti boljitku svih nas.

Pet je sadržaja programa Konferencije, a Konferencija je organizirana uz podršku Vlade Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo, Općine Novo Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i Bošnjačkog instituta u Sarajevu.

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply