Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović i gradonačelnica Benjamina Karić održali sastanak na temu podrške projektu uspostavljanja najveće naučno-tehnološke platforme u BiH „Tech4Green“ Vidikovac – Trebević

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović i gradonačelnica Benjamina Karić, održali su sastanak na temu podrške projektu uspostavljanja naučno-istraživačke infrastrukture „Tech4Green“ na Vidikovcu.

Sastanku su prisustvovali Elvedin Okerić, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Stefano Ellero, šef kooperacija Delegacije EU u BiH, Lejla Guberta Pokvić, direktorica instituta Verlab i Ensar Mulaosmanović, direktor Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu”.

Cilj sastanka je bio okupljanje relevantnih subjekata koji mogu doprinijeti razvijanju ideje uspostavljanja naučno-istraživačkog centra na Trebeviću, na Vidikovcu.

Predsjedavajući Ademović je upoznao prisutne da je ideja za formiranjem naučno-istraživačkog centra nastala u komunikaciji Grada Sarajeva i „Naučnoistraživačkog Instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“. Verlab istraživački institut  je platforma koja omogućava saradnju zainteresovanih subjekata u stvaranju uslova za brzu transformaciju ideja u proizvode, procese i usluge, uz uvažavanje specifičnosti i razvijanje odgovora na ključne izazove u Bosni i Hercegovini i regiji.

Istakao je da je jedna od mjera u okviru prioriteta Sarajevo Smart City ka dostizanju strateškog cilja Grada Sarajeva –Grad budućnosti i riznica prošlosti“, utvrđenih aktuelnom Strategijom razvoja Grada Sarajeva i razvijanje naučnih i istraživačkih djelatnosti i aktivnosti i, s tim u vezi, saradnja s drugim subjektima, ističući Univerzitet u Sarajevu.

Ademović je upoznao prisutne i da je osnovni cilj uspostave naučno-istraživačkog centra prikupljanje i obrada podataka potrebnih za uspostavljanje i realizaciju različitih ciljeva u svim sferama od interesa za zajednicu, ali i onih od interesa za druge subjekte, prvenstveno u  Sarajevu, Bosni i Hercegovini i regiji, te za sve koji iskažu interes za korištenje usluga ovakvog centra.

Prisutni su se složili da bi realizacija ovog projekta osigurala preduslove za kreiranje moderne naučno-istraživačke i tehničke infrastrukture koja će uključivati super kompjuter i druge tehnološke alate, čime će obrazovna, naučna i poslovna zajednica u BiH dobiti mogućnost za ubrzani razvoj, u skladu sa evropskim strateškim ciljevima, te nastojanjima BiH da osigura održiv i brži ukupni razvoj.

Cijeneći značaj ovog projekta i otvorene mogućnosti Grada Sarajeva, pozvao je učesnike sastanka da uzmu svoje učešće u realizaciji ovog projekta.

Prisutni su dali podršku ovoj ideji te izrazili svoje čvrsto opredjeljenje da će se na odgovarajući način uključiti u realizaciju projekta „Tech4Green“, od kojeg će koristi imati obrazovni, naučni i istraživački sektor, javne institucije i privredna društva iz cijele BiH, te osigurati sve neophodne uslove kako bi se ostvario cilj u  razumnom roku.

Predstavnici delegacije EU u BiH iskazali su spremnost da osiguraju realizaciju ovog projekta u sklopu programa „Digitalna Evropa“, odmah po pristupanju BiH ovom programu EU,  što se očekuje u najskorijem roku.

Opredjeljenje svih učesnika sastanka je da dio sredstava ostvarenih radom naučno-istraživačkog centra „Tech4Green“ namjenski bude korišten za zaštitu prirode zaštićenog područja Trebević.

S tim u vezi, učesnici sastanka su saglasni da je potrebno informisati Gradsko vijeće o ovoj ideji te predložiti zaključke putem kojim bi Gradsko vijeće tražilo od Kantona Sarajevo reviziju Plana upravljanja zaštićenim pejzažem Trebević, kako bi se prvobitna namjena objekta mogla preinačiti tako da se u objekt može smjestiti naučno-istraživačka institucija, obzirom na to da je bivša gradska administracija na Vidikovcu planirala ugostiteljski objekt.

U diskusiji su razmatrane mogućnosti daljnjeg razvijanja projekta i u saradnji s Federacijom BiH na temu istraživanja vještačke inteligencije, a posebno je  istaknut značaj podrške EU kroz odgovarajuće instrumente, a prije svega kroz program „Digitalna Evropa“.

There are no comments yet.

Leave a Reply